<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

NWO honoreert vier projecten naar zandfiltratie

Vier onderzoeksvoorstellen die de werking van en technologie achter zandfilters begrijpelijker moet maken hebben financiering ontvangen van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Door de samenwerking met Vitens en Dunea wordt de toepassing van de resultaten bevorderd.

De onderzoekers gaan aan de slag met onder andere langzame en trage zandfilters van Dunea en Vitens, waarbij bijvoorbeeld de fysisch-chemische condities en de invloed van microbiologie op de werking van de filters onderzocht worden. De projecten worden door wetenschappers van de Technische Universiteit Delft en Universiteit Utrecht uitgevoerd, en werken daarbij samen met diverse publieke en partijen, zoals consultancy (RHDHV en Witteveen + Bos), waterbedrijven (WML, Waternet, Waterbedrijf Groningen), Thales en het Waterlaboratorium. In dit overzicht staat welke projecten gehonoreerd zijn.

Budget

In totaal stellen TTW, Vitens en Dunea 2,8 miljoen euro beschikbaar voor de onderzoeksprojecten. Met behulp van TKI-middelen worden nog meer activiteiten rondom het programma ontplooid.

Partnership

Zandfiltratie is wereldwijd de meest gebruikte technologie voor de productie van drinkwater. Desondanks is het ontwerp en de werking van zandfilters voornamelijk gebaseerd op empirische kennis die door de jaren heen is opgedaan. Om beter inzicht in de werking van een zandfilter te krijgen, en zo de verdere ontwikkeling van de technologie te bevorderen, is het Partnership-programma NWO-domein TTW – Dunea – Vitens opengesteld. Het uitgangspunt van Partnership-programma’s is een onderzoeksvraag vanuit bedrijven of organisaties, waarvoor wetenschappers aan Nederlandse universiteiten een onderzoeksvoorstel kunnen indienen.

Zandfiltratie.
Deel op