<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

95% versie Kennis- en innovatieagenda’s gereed

95% versie Kennis- en innovatieagenda’s gereed

In het kader van het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid hebben de topsectoren Kennis- en Innovatieagenda’s opgesteld voor de vier maatschappelijke hoofdthema’s en voor een selectie van sleuteltechnologieën. Deze zijn nu in concept, tot 95%, gereed. 

Op de websites van de verschillende topsectoren zijn de conceptagenda’s in te zien:

1. Energietransitie & duurzaamheid, bestaat uit drie deelagenda’s:
Integrale Kennis- en Innovatieagenda Energie
Toekomstbestendige mobiliteitssystemen
Circulaire economie
2. Landbouw, water en voedsel
3. Gezondheid & zorg
4. Veiligheid
5. Sleuteltechnologieën

Van agenda’s naar afspraken
De conceptagenda’s vormen de basis voor het Kennis- en Innovatieconvenant, waar alle betrokken partijen de afspraken vastleggen over hun (financiële) bijdrage aan de uitvoering van de Kennis- en Innovatieagenda’s. Voorafgaand aan de ondertekening van het Kennis- en Innovatieconvenant worden ook de Kennis- en Innovatieagenda’s in november 2019 definitief vastgesteld.

Belang voor TKI Watertechnologie
De Nederlandse watertechnologiesector heeft cruciale kennis en kunde in huis om een antwoord te helpen geven op zowel maatschappelijke uitdagingen als de internationale waterproblematiek. Problemen die zowel nationaal als internationaal spelen zijn bijvoorbeeld de kwaliteit van oppervlaktewater, klimaatverandering, verzilting, waterschaarste en alternatieve bronnen, grondstoffen- en energieschaarste. TKI Watertechnologie heeft dan ook bijgedragen aan meerdere kennis- en innovatieagenda’s. Vooral de agenda Landbouw-Water-Voedsel is voor watertechnologie relevant, maar ook Energietransitie & Duurzaamheid en meerdere Sleuteltechnologieën.

Deel op