<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Nieuwe website Power-to-Protein: alles over het maken van eiwitten uit afvalwater

Nieuwe website Power-to-Protein: alles over het maken van eiwitten uit afvalwater

Het Power-to-Protein-concept staat volop in de belangstelling. Uit grondstoffen die afkomstig zijn uit ons eigen afvalwater – denk aan ammonium, koolzuurgas en waterstof (als ‘power’) – kunnen via dit concept heel efficiënt eiwitten worden geproduceerd. Daarvoor wordt een speciale groep bacteriën ingezet: zij maken zogeheten single-cell protein (SCP), zeg maar bacterieceleiwit. Het concept is bedacht door emeritus professor Willy Verstraete. Er draait al geruime tijd een kleine reactor op laboratoriumschaal, en sinds deze week is ook de nieuwe website Power to Protein in de lucht met alle informatie over deze innovatie.

In de media wordt vaak gesproken over ‘eiwit uit rioolwater’ of ‘vanuit het riool, zo op je bord’. Je ziet het zo voor je en het trekt de belangstelling, maar het onderwerp verdient ook nuancering. Het geproduceerde bacterieceleiwit komt niet zomaar op je bord; er is veel aandacht voor de kwaliteit en hygiëne voordat dit tussenproduct wordt ingezet bij de productie van voedsel of diervoeding. Meer daarover is te vinden op de nieuwe website Power-to-Protein, die KWR Watercycle Research Institute samen met de onderzoekspartners uit TKI Watertechnologie heeft gelanceerd. De site biedt achtergrondinformatie en details over afgeronde en lopende onderzoekstrajecten.

Eiwitproductie en -kwaliteit testen op locatie

Zo zijn KWR Watercycle Research Institute en Avecom samen met Waternet, AEB Amsterdam, Waterkracht en Barentz Foods onlangs gestart met ontwerp en bouw van een pilotinstallatie die 1 kg. eiwit per dag moet gaan produceren. Daarmee zal het Power-to-Protein-concept dit jaar nog op locatie worden getest. Deze installatie is niet alleen belangrijk om de werking van het concept onder praktijkomstandigheden aan te tonen, maar wordt ook ingezet om de kwaliteit(sbewaking) van het gevormde eiwit te testen.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp? Ga naar www.powertoprotein.eu of neem contact op met Frank Oesterholt van KWR. Meer informatie over dit projecten binnen TKI Watertechnologie vindt u op de projectpagina.

Deel op