<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Metalen in de waterketen – Inzicht en mogelijkheden

Metalen in de waterketen – Inzicht en mogelijkheden

Is het mogelijk om (zeldzame) metalen op een economisch verantwoorde manier terug te winnen uit de keten van drinkwaterproductie tot afvalwater en slib-as. Dat is de hoofdvraag van een nieuw onderzoeksproject binnen TKI Watertechnologie. Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, Oasen, HVC, GMB, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland en penvoerder KWR Watercycle Research Institute slaan als consortium de handen ineen om het antwoord op deze vraag te vinden.

Reststoffen nuttig hergebruiken

Bij het zuiveren van water verschuift de focus steeds meer naar het herwinnen van grondstoffen. Drinkwaterbedrijven, waterschappen, slib-eindverwerkers en afval-energiecentrales zijn op zoek naar manieren om reststoffen terug te winnen en opnieuw nuttig in te zetten. In de afvalwater- en slibketen wordt vooralsnog vooral geïnvesteerd in het terugwinnen van fosfaat. Maar er zijn meer reststoffen die je kunt hergebruiken.

Metalen verwijderen verhoogt kwaliteit andere reststoffen

Het consortium ziet bijvoorbeeld kansen voor het terugwinnen van (schaarse) zware metalen en aardmetalen, zoals koper, zink, goud en palladium. Bovendien verbeteren de waterkwaliteit, slibkwaliteit en asrest wanneer je deze metalen verwijdert, zodat ook voor deze reststoffen de afzetmogelijkheden toenemen. In de eerste fase van het project worden verschillende afvalstromen bemonsterd om een duidelijker beeld te krijgen van de hoeveelheden en de verschijningsvorm van de aanwezige zware en zeldzame aard metalen in de verschillende afvalstromen. Met de kennis die daarbij wordt opgedaan, kunnen geschikte verwijderingstechnologieën worden geselecteerd. In de tweede fase van het project zal op kleine schaal een kansrijke technologie worden getest voor het verwijderen of terugwinnen van een of meerdere metalen uit water, slib en/of vliegas.

Afzetroutes voor metalen en andere reststoffen

Er wordt ook aandacht besteed aan de identificatie van potentiële alternatieve afzetroutes van communaal afvalwaterzuiveringsslib met een verlaagd gehalte aan zware metalen als koper en zink, aan de afzetmogelijkheden van teruggewonnen (schaarse) zware metalen en (zeldzame) aardmetalen en aan de duurzaamheid van deze mogelijkheden. Het onderzoeksproject loopt tot 2019. De eerste resultaten worden begin 2017 verwacht. Het project wordt mede gefinancierd uit de ‘Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie’ (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken.

Lees meer over dit project

Deel op