<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Kamp wil succesvolle TKI-toeslagregeling met vijf jaar verlengen

Kamp wil succesvolle TKI-toeslagregeling met vijf jaar verlengen

De TKI-toeslagen hebben geleid tot nog veel meer dan de gewenste private bijdrage van het bedrijfsleven aan onderzoek en de publieke kennisinfrastructuur, zo meldt de Rijksoverheid op basis van een tussentijdse evaluatie. Mede daarom heeft minister Kamp de Tweede Kamer gevraagd de TKI-regeling, die in november 2017 zou eindigen, voor vijf jaar te verlengen. Een volgend kabinet geeft Kamp ter overweging mee de toeslag te verhogen om ‘de private bijdragen aan publiek-private samenwerking naar een nog hoger ambitieniveau te tillen’.

Minister Kamp van Economische Zaken heeft het rapport van de tussenevaluatie van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslagen) over de periode 2013-2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. De TKI-regeling verleent een toeslag op de private bijdragen aan de TKI-programma’s, zoals TKI Watertechnologie. Volgens het rapport van onderzoeksbureau Dialogic leidt de TKI-toeslagregeling inderdaad tot de gewenste toename van publiek-private samenwerking (PPS) en tot een hogere private bijdrage van het bedrijfsleven aan onderzoek en de publieke kennisinfrastructuur. De regeling blijkt een effectieve manier om PPS-projecten te stimuleren op belangrijke technologiegebieden en leidt bovendien tot een bestendiging van PPS-netwerken en uitbreiding met nieuwe (mkb-)spelers.

Resultaat overtreft doelstelling ruimschoots

De door het huidige kabinet gestelde doelstelling was dat publieke en private partijen in 2015 voor ten minste €500 miljoen in TKI’s participeren, waarvan ten minste 40% door het bedrijfsleven wordt gefinancierd. Deze doelstelling is in de begroting voor 2016 bijgesteld naar €800 miljoen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) schat de omvang van de grondslagprojecten van de PPS-programma’s van de TKI’s in 2015 op €1020 miljoen. Hiervan is 48% door het bedrijfsleven gefinancierd. De initiële kabinetsdoelstelling is dus nu al tweemaal overtroffen, meldt Kamp in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Advies om regeling te verlengen

Omdat de TKI-regeling doet wat zij beoogt, neemt Kamp in zijn brief aan de Tweede Kamer het advies van de onderzoekers van Dialogic over om de regeling te verlengen met een standaardtermijn van vijf jaar. Het voorstel hiertoe zal in de eerste helft van 2017 naar de Tweede Kamer worden gestuurd. De overige wijzigingen voor de regeling in 2017 zullen zo beperkt mogelijk worden gehouden. De onderzoekers adviseren daarnaast om het toeslagpercentage te verhogen om meer bedrijven aan te zetten tot investeren in PPS om zo het onderzoeksvolume te vergroten en de krachtenbundeling waar mogelijk te versterken. Deze aanbeveling geeft Kamp door aan een volgend kabinet, dat daarmee volgens hem de kans krijgt ‘de private bijdragen aan PPS naar een nog hoger ambitieniveau te tillen’.

Meer informatie

Kamerbrief aanbieding rapport Tussentijdse evaluatie TKI-toeslagregeling

Deel op