<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Kennis- en Innovatie-agenda 2016-2019 TKI Watertechnologie

Kennis- en Innovatie-agenda 2016-2019 TKI Watertechnologie

De ambitie die de watersector zich bij het begin van het topsectorenbeleid in 2011 heeft gesteld, is om in 2020 te komen tot een verdubbeling van de toegevoegde waarde van de sector. De deelsector watertechnologie wil en kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Concrete ambitie van de deelsector is om in 2020 tot een van de top-drie-spelers wereldwijd voor watertechnologie te horen.

Dit vereist zowel een sterke kennisinfrastructuur als een sterkere verbinding tussen kennis en markt. Met de sterke kennisbasis en de oriëntatie van bedrijven op nichemarkten, zet de sector ook in op marktleiderschap op nichemarkten.

Belangrijke subdoelstellingen van het TKI zijn om te komen tot een verkorting van de lijn van kennis naar kassa en het ontwikkelen van kosteneffectieve technologie voor eindgebruikers.

Download hier de Kennis- en Innovatie-agenda 2016-2019 TKI Watertechnologie

Deel op