<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Grote coalitie van partijen bundelt krachten om beschikbaarheid van water in Nederland veilig te stellen

Grote coalitie van partijen bundelt krachten om beschikbaarheid van water in Nederland veilig te stellen

Een groot aantal partijen, verenigd onder de noemer De Blauwe Motor, heeft de krachten gebundeld om de toekomst van de Nederlandse watervoorziening veilig te stellen. De samenwerking van bedrijven, onderzoeksinstellingen, waterschappen, drinkwaterbedrijven, ministeries, provincies, gemeenten en industrie is uniek in breedte en omvang. Zij willen voldoende schoon water behouden voor consumenten, bedrijven, landbouw en natuur. De partijen samen omvatten het gehele ecosysteem: van onderzoek, verdere ontwikkeling en opschaling tot nationale en internationale uitvoering.

Zorgen over waterbeschikbaarheid

Ondanks de natte zomer van 2021 nemen de zorgen over de beschikbaarheid van voldoende schoon water in Nederland toe. Als gevolg van klimaatverandering, een steeds toenemende watervraag en vervuiling is er steeds vaker sprake van watertekorten. Onlangs luidde drinkwaterbedrijf Vitens de noodklok omdat de watervoorziening in Overijssel in gevaar komt. Eerder klonk eenzelfde geluid vanuit Waternet in de regio Amsterdam. Voor industriële bedrijven dreigen tekorten aan (koel)water. Agrariërs hebben te maken met verdroging van de bodem of verzilting van het grondwater als gevolg van oprukkend zeewater. Ook de natuur heeft steeds meer te lijden onder het dalende waterpeil.

Duurzaam, circulair en toekomstbestendig

De Blauwe Motor is erop gericht om met goede samenwerking en slimme technologische oplossingen de beschikbaarheid van voldoende schoon water binnen 10 jaar veilig te stellen. “De urgentie is groot”, aldus Jantienne van der Meij, directielid van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie. “In Nederland is de watersector van oudsher verdeeld over veel partijen. Drinkwaterbedrijven, bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden kunnen meer samenwerken. Als we de toenemende droogte en watervervuiling serieus willen aanpakken, dan zijn er integrale oplossingen nodig. Door samen in een vroeg stadium aan de tekentafel plaats te nemen, komen we tot een watervoorziening die duurzaam, circulair en dus toekomstbestendig is.”

Efficiënt gebruik van water

De samenwerkende partijen denken aan zowel grote als kleinschalige oplossingen. Denk hierbij aan efficiënt gebruik van water bij productieprocessen, aan het vroegtijdig opsporen van lekkage in pijpleidingen, of terugwinning van reststoffen, energie en water. Belangrijk is ook een goede afstemming met andere sectoren, zoals de land- en tuinbouw-, voedsel-, gezondheids- en energiesector.

De Blauwe Motor

De Blauwe Motor richt zich op een structurele versterking van de watertechnologiesector in Nederland via een integraal programma waarmee innovaties worden versneld en opgeschaald.

Lees meer over De Blauwe Motor
Deel op