<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Bavaria zet met hulp van KWR vernieuwende stap in hergebruik proceswater

Bavaria zet met hulp van KWR vernieuwende stap in hergebruik proceswater

Op 23 maart 2016 heeft Bavaria een nieuwe vijzel in gebruik genomen. Met deze vijzel wordt gezuiverd proceswater van de brouwerij teruggebracht naar de directe omgeving, zodat de boeren die daar gevestigd zijn gebruik kunnen maken van het water. De vijzel is tot stand gekomen met hulp van Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Laarbeek, Waterschap Aa en Maas en ZLTO en maakt onderdeel uit van het project Boer Bier Water. Daaraan gekoppeld is het onderzoek van KWR en Bavaria binnen TKI Watertechnologie naar omgekeerde drainage (sub-irrigatie) bij het boerenbedrijf van de familie Van Dijk. Doel van dit onderzoek is de effecten van hergebruik van proceswater op gewas en grondwater in beeld brengen.

Jaarlijks heeft Bavaria een grote hoeveelheid aan gezuiverd proceswater die over blijft na het brouwen van bier. Door middel van de vijzel wordt dit water omhoog gebracht, waarna het, met de kracht die het hoogteverschil veroorzaakt, verplaatst kan worden naar de directe omgeving. Enerzijds wordt het water ondergronds via een leidingstelsel teruggebracht in de grond van de boeren, ook wel omgekeerde drainage genoemd. Anderzijds wordt het water overgebracht naar het kanaal zodat anderen gebruik kunnen maken van het extra water. Uiteindelijk met als doel om het water vast te houden in de directe omgeving.

Genoeg water voor iedereen

De vijzel kan 1 miljoen kuub water per jaar verwerken. De boerderij van Wilfried en Caroline van Dijk maakt als eerste gebruik van de omgekeerde drainage en zal jaarlijks 50 miljoen liter water tot haar beschikking krijgen. Jan-Renier Swinkels, directievoorzitter van Bavaria: “Water is voor iedereen van levensbelang. Met de vijzel zetten we een concrete stap in het tegengaan van verdroging en het stimuleren van een goede waterhuishouding.”

Boer Bier Water

De ontwikkeling van de vijzel is onderdeel van het project Boer Bier Water, waarbij Bavaria samen met andere partijen werkt aan het behoud van de kwantiteit en kwaliteit van het grondwater. Activiteiten in het project richten zich naast de herverdeling van water op gewasbescherming, gezonde bodem en brouwgerst. Meer informatie over het onderzoek van KWR en Bavaria is te vinden de projectpagina.

Deel op