<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Vooraankondiging NWO Aard- en Levenswetenschappen ‘Topsector Water Call’

Vooraankondiging NWO Aard- en Levenswetenschappen &#8216;Topsector Water Call&#8217;

Naar verwachting zal begin april de call op de NWO-website worden gepubliceerd met 23 juni 2016 als deadline voor het indienen van aanvragen.

Deze call for proposals is gericht op onderzoeksprojecten die passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 van de Topsector Water. Voor de deelsectoren Deltatechnologie en Watertechnologie wordt onderzoekers met nadruk gevraagd om voorstellen in te dienen op de thema’s Duurzame Deltasteden (Delta), Water en ICT (Delta), Smart Water Services (Water) en Sustainable Cities (Water). Voor de deelsector Maritieme technologie zijn er geen prioritaire thema’s.

Het beschikbare NWO-budget voor dit programma bedraagt M€ 4,75. Voorstellen dienen als PPS-projecten te worden opgezet, met 10% cofinanciering door de private en publieke partners.

Voor vragen over deze call kunt u contact opnemen met:

Dr. Bea Pauw | NWO Aard- en Levenswetenschappen | E: mailto:alwtwc@nwo.nl | T: 070-344 07 34

Deel op