<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

Zonnepanelen op spaarbekkens

Zonnepanelen op spaarbekkens
Startdatum
01/06/2020
Einddatum
31/12/2023
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Betrokken partijen

PWN, Evides Waterbedrijf, WML, De Watergroep, AqWa Ecologisch Advies, Floating Solar

Drinkwaterbekkens vertegenwoordigen een groot oppervlak. Door hier drijvende zonnepanelen op te plaatsen kan effectief energie worden opgewekt. De vraag is echter wat dit voor effecten heeft op de waterkwaliteit en ecologie. Door middel van monitoring en modellering wordt hier inzicht in verkregen, om de plaatsing van zonnepanelen te kunnen optimaliseren en de effecten te kunnen beoordelen.

Dubbele functie voor drinkwaterbekkens

Drinkwaterbekkens worden gebruikt voor opslag en/of zuivering van oppervlaktewater, maar vertegenwoordigen ook een groot oppervlak. Door hier drijvende zonnepanelen op te plaatsen, kunnen de bekkens ook een bijdrage leveren aan de energietransitie voor de waterbedrijven. De vraag is echter wat dit voor gevolgen heeft op het ecologisch functioneren van de bekkens én op de kwaliteit van het drinkwater wat eruit geproduceerd wordt.

Wat zijn de effecten van drijvende zonnepanelen op de waterkwaliteit, het proces en de ecologie?

Er is eerst een workshop georganiseerd, waarbij diverse betrokken partijen hun visie op kansen en risico’s voor zonnepanelen op drinkwaterbekkens hebben gegeven. Drijvende zonnepanelen hebben een hoger rendement dan zonnepanelen op land, doordat ze beter kunnen draaien en doordat koeling via het water kan plaatsvinden. In dit onderzoek hebben we aan de hand van modellen bekeken wat de gevolgen zullen zijn voor de waterkwaliteit, beheer van het proces en de ecologie, doordat ze mengpatronen beïnvloeden, lokaal voor schaduw zorgen en verdamping tegengaan. Voor hydrodynamische modellering is het programma Delft3D gebruikt. Hier worden onder meer effecten van bellenbeluchting, forcering van de wind en stratificatie door temperatuurverschillen meegenomen.  In het waterkwaliteitsmodel zullen parameters als zuurstofgehalte, DOC, troebelheid, ammonium en dergelijke worden meegenomen. Er zijn berekeningen uitgevoerd om een situatie met en zonder zonne-eilanden met elkaar te vergelijken. Hieruit bleek dat de verschillen in temperatuurstratificatie klein zullen zijn, maar dat de temperatuurverandering zowel in de winter als in de zomer iets vertraagd wordt. Daarnaast worden berekeningen uitgevoerd om het effect van de zonnepanelen op de waterkwaliteit te bepalen. Hierin worden onder meer parameters als zuurstofgehalte, DOC, troebelheid, stikstof, ammonium en algen meegenomen.

Inzicht in effecten van zonnepanelen op drinkwaterbekkens

De studie levert enig inzicht in de effecten van drijvende zonnepanelen op drinkwaterbekkens, op de menging, watertemperatuur en waterkwaliteit. Tijdens een workshop zijn kansen en risico’s van zonnepanelen op drinkwaterbekkens van verschillende standpunten belicht en in kaart gebracht. Verder is een monitoringsplan opgesteld om eventuele effecten te kunnen bestuderen.

 

Meer informatie

  • Artikel Zonnepanelen op water op novar.nlBekijk
  • Project Energie op rijkswaterstaat.nlBekijk
  • Artikel Drijvende zonnepanelen en hun effect op de waterkwaliteit op h2owaternetwerk.nlBekijk
  • Artikel Drijvende zonnepanelen op TNO.nlBekijk
Deel op