Project

Vrijmaken van fosfaat uit ijzerfosfaatverbindingen in zuiveringsslib

Startdatum
09/01/2013
Einddatum
08/31/2017
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Contact

Leon Korving
Wetsus
058 284 3000
leon.korving@wetsus.nl

Fosfaat is een nutriënt en de beschikbaarheid van fosfaat is essentieel voor de wereldvoedselproductie. Tegelijkertijd kan fosfaat voor problemen zorgen als het geloosd wordt op oppervlakte water door eutrofiering. Rioolwaterzuiveringen verwijderen daarom het fosfaat uit het afvalwater, maar dit fosfaat gaat nog verloren. Terugwinning van fosfaat krijgt steeds meer aandacht en dit onderzoek draagt bij tot de ontwikkelingen van nieuwe technieken die dit mogelijk maken.

Technologie

Technieken voor terugwinnen van fosfaat zijn al beschikbaar maar de toepasbaarheid is vooralsnog beperkt tot zuiveringen die het fosfaat biologisch verwijderen en hebben bovendien een beperkt terugwin rendement. Veel zuiveringen in de wereld gebruiken echter ijzerzouten voor het verwijderen van fosfaat. Ook als andere technieken worden toegepast is toch veel van het fosfaat gebonden aan ijzer dat via het influent de zuivering binnenkomt. Bovendien is er een trend om de energieproductie van rioolwaterzuiveringen te vergroten en de verwijdering van fosfaat met ijzerzouten past het beste in deze ontwikkeling.

Uitdaging

Om toch fosfaat terug te kunnen winnen uit ijzerfosfaatverbindingen is het nodig processen te ontwikkelen die het mogelijk maken om fosfaat vrij te maken. In de waterbodems vinden dergelijke processen op natuurlijke wijze plaats en het onderzoek gebruikt deze processen als inspiratie. Als eerste stap worden de ijzerfosfaatverbindingen in zuiveringsslib gekarakteriseerd en met deze kennis worden technieken getest en ontwikkeld om het fosfaat terug te winnen.

Oplossing

Dit onderzoek geeft beter inzicht in het gedrag en de aard van ijzerfosfaatverbindingen in zuiveringsslib. Op basis hiervan wordt een proces voorgesteld voor het vrijmaken van fosfaat uit deze verbindingen. Bovendien kan dit onderzoek helpen om de efficiency van het gebruik van ijzerzouten voor de binding van fosfaat verhogen.

Deel op