Project

Valorisatie van teruggewonnen nutriënten in microbieel eiwit

Valorisatie van teruggewonnen nutriënten in microbieel eiwit
Startdatum
01/03/2016
Einddatum
28/02/2020
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Contact

Tom Sleutels
Wetsus
0582843000

Vanwege de groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart is er steeds meer plantaardig eiwit nodig. De grootste eiwitbronnen zijn momenteel landbouwgewassen zoals soja. Echter de verdere groei van de landbouwproductie lijkt begrensd te zijn vanwege beperkingen in beschikbaarheid van water en geschikte landbouwgrond.

Technologie

Het ‘Protein from Water’ concept richt zich op het kortsluiten van de stikstofcyclus door rechtstreeks ammonium in te bouwen in microbieel eiwit. Binnen het concept wordt gebruik gemaakt van waterstofoxiderende bacteriën, die waterstof gebruiken als energiebron voor de vorming van eencellige eiwitten (zogenaamde single cell protein of SCP) uit koolzuurgas, zuurstof en ammonium.

Uitdaging

Binnen het project wordt gezocht naar bacteriën die specifieke eiwitten produceren en wordt gekeken hoe deze bacteriën samenwerken binnen een microbiële gemeenschap om bepaalde producten te maken. Verder wordt gekeken hoe stabiel deze gemeenschap is, welke producten ze maakt en of de geproduceerde eiwitten veilig zijn voor consumptie. Het project richt zich op de volgende specifieke uitdagingen:

  • Verrijken van waterstofoxiderende bacteriën uit verschillende milieus
  • Screenen van de gevonden bacteriën op interessante producten
  • Indentificeren van de verantwoordelijke bacteriën
  • Samenstellen van gedefinieerde gemengde culturen met een bepaalde productsamenstelling

Oplossing

Microbieel eiwit op basis van waterstof kan in een deel van de groeiende vraag naar eiwit voorzien. Het uiteindelijke doel van het ‘Protein from Water’ project is om een gedefinieerde gemengde cultuur van waterstofoxiderende bacterien samen te stellen waarmee een veilige, stabiele productsamenstelling kan worden verkregen.

Publicaties

  • Raquel G. Barbosa, PhD thesis, UGent, 2021, Application of hydrogen-oxidizing bacteria for nutrient remediation and nutrient recoveryBekijk
  • Raquel G. Barbosa, Tom Sleutels, Willy Verstraete, Nico Boon, Hydrogen oxidizing bacteria are capable of removing orthophosphate to ultra-low concentrations in a fed batch reactor configuration, Bioresource Technology, Volume 311, 2020, 123494, ISSN 0960-8524Bekijk
  • Raquel G. Barbosa, Pieter van Veelen, Vanessa Pinheiro, Tom Sleutels, Willy Verstraete, Nico Boon, Enrichment of Hydrogen-Oxidizing Bacteria from High-Temperature and High-Salinity Environments, Applied and Environmental Microbiology, Vol. 87, No. 4, 2021Bekijk
  • Raquel G. Barbosa, Felipe Candolo Oliveira, María Andrés-Torres, Tom Sleutels, Willy Verstraete, Nico Boon, Effective orthophosphate removal from surface water using hydrogen-oxidizing bacteria: Moving towards applicability, Science of The Total Environment, Volume 800, 2021, 149648, ISSN 0048-9697Bekijk
Deel op