Project

Valorisatie van teruggewonnen nutriënten in microbieel eiwit

Deze pagina is bijgewerkt op December 3, 2019
Valorisatie van teruggewonnen nutriënten in microbieel eiwit
Startdatum
03/01/2016
Einddatum
02/28/2020
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Contact

Tom Sleutels
Wetsus, European centre of excellence for sustainable water technology
+31582843000
Tom.Sleutels@wetsus.nl

Betrokken partijen

Vanwege de groeiende wereldbevolking en stijgende welvaart is er steeds meer plantaardig eiwit nodig. De grootste eiwitbronnen zijn momenteel landbouwgewassen zoals soja. Echter de verdere groei van de landbouwproductie lijkt begrensd te zijn vanwege beperkingen in beschikbaarheid van water en geschikte landbouwgrond.

Technologie

Het ‘Protein from Water’ concept richt zich op het kortsluiten van de stikstofcyclus door rechtstreeks ammonium in te bouwen in microbieel eiwit. Binnen het concept wordt gebruik gemaakt van waterstofoxiderende bacteriën, die waterstof gebruiken als energiebron voor de vorming van eencellige eiwitten (zogenaamde single cell protein of SCP) uit koolzuurgas, zuurstof en ammonium.

Uitdaging

Binnen het project wordt gezocht naar bacteriën die specifieke eiwitten produceren en wordt gekeken hoe deze bacteriën samenwerken binnen een microbiële gemeenschap om bepaalde producten te maken. Verder wordt gekeken hoe stabiel deze gemeenschap is, welke producten ze maakt en of de geproduceerde eiwitten veilig zijn voor consumptie. Het project richt zich op de volgende specifieke uitdagingen:

  • Verrijken van waterstofoxiderende bacteriën uit verschillende milieus
  • Screenen van de gevonden bacteriën op interessante producten
  • Indentificeren van de verantwoordelijke bacteriën
  • Samenstellen van gedefinieerde gemengde culturen met een bepaalde productsamenstelling

Oplossing

Microbieel eiwit op basis van waterstof kan in een deel van de groeiende vraag naar eiwit voorzien. Het uiteindelijke doel van het ‘Protein from Water’ project is om een gedefinieerde gemengde cultuur van waterstofoxiderende bacterien samen te stellen waarmee een veilige, stabiele productsamenstelling kan worden verkregen.

Deel op