<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

Thermal energy recovery from drinking water

Thermal energy recovery from drinking water
Startdatum
01/11/2015
Einddatum
31/12/2019
Label
Energie uit water en energie opslag middels water
Contact

Jan Peter van der Hoek
TU Delft
06-48262075
j.p.vanderhoek@tudelft.nl

Betrokken partijen

Drinkwaterbedrijven streven naar verlaging van hun klimaat voetafdruk. Dat doen de drinkwaterbedrijven door reductie van energieverbruik en/of het gebruik van duurzame energie. Ook worden maatregelen genomen om het gebruik van grond- en hulpstoffen te beperken, om over te stappen naar grond- en hulpstoffen met een geringere CO2 uitstoot en om grondstoffen terug te winnen en opnieuw te gebruiken.

Technologie

Een mogelijkheid die voor drinkwaterbedrijven aantrekkelijk kan zijn is het winnen van thermische energie uit drinkwaterleidingen, waarbij de teruggewonnen energie ingezet kan worden als alternatief voor fossiele brandstof. Zo wordt in de winter de koude uit twee grote drinkwaterleidingen van Waternet opgeslagen om in de zomer te gebruiken als koeling voor bloed en medicijnen bij de bloedbank Sanguin. Door klimaatverandering neemt de maximum- en minimumtemperatuur van gedistribueerd water toe respectievelijk af. Dit speelt vooral bij het gebruik van oppervlaktewater als bron voor drinkwater. Deze ontwikkeling vergroot de potentie van thermische energiewinning uit drinkwater.

Uitdaging

Door thermische energie uit drinkwaterleidingen te winnen verandert de temperatuur van het water: bij koude-onttrekking stijgt de temperatuur, bij warmte-onttrekking daalt de temperatuur. Onbekend is of deze temperatuursprong een effect heeft op de drinkwaterkwaliteit. In Nederland geldt in ieder geval een maximum temperatuur van drinkwater aan de tap van 25 oC.

Het project heeft als doel kennis te verwerven over:

  • De mate waarin thermische energiewinning effect heeft op de (microbiologische) drinkwaterkwaliteit;
  • De maximale temperatuursprong waarbij geen onaanvaardbare (microbiologische) kwaliteitsveranderingen optreden.

Om deze doelen te bereiken staan de volgende vragen centraal in het onderzoek:

  • Welke parameters dragen bij thermische energiewinning bij aan de verandering van microbiologische kwaliteit en biologische stabiliteit van het drinkwater?
  • Hoe verandert de microbiologische samenstelling van het drinkwater door thermische energiewinning? Is er een verschil in effect tussen bulkwater en biofilm op de leidingwand?
  • In welke mate beïnvloedt thermische energiewinning de aanwezigheid en/of groei van (opportunistische) pathogene bacteriën?

Oplossing

Het onderzoek resulteert in een technisch/hygiënisch veilig ontwerp voor thermische energiewinning uit drinkwater en normen/richtlijnen voor de maximale temperatuursprong. Het onderzoek wordt medegefinancierd door de EU in het kader van het 7e Kaderprogramma.

Download het eindrapport.

Het project is inmiddels afgerond, download hier het eindrapport.

Deel op

Gerelateerde content bij dit project

Grens voor koudewinning uit drinkwater kan omhoog
October 24, 2022

Grens voor koudewinning uit drinkwater kan omhoog

Waternet past aquathermie toe om koude te winnen uit drinkwater. Met het oog op de drinkwaterkwaliteit had het waterbedrijf de…
Bekijk artikel