Project

Terugwinning van antiscalants uit concentraat

Terugwinning van antiscalants uit concentraat
Startdatum
01/01/2013
Einddatum
31/03/2018
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Contact

Martijn Wagterveld
Wetsus
058 284 3000
Martijn.Wagterveld@wetsus.nl

Membraanfiltratie en ionenwisselaars zijn beproefde technieken in de industrie voor verwijdering van zouten of andere componenten. Een restproduct van deze technieken is een geconcentreerde zoute stroom, of brijn. De huidige praktijk is om deze concentraten in het riool of rechtstreeks naar oppervlaktewater te lozen. Dit kan leiden tot overschrijding van de (lokale) emissienormen. De steeds strengere emissienormen betekenen dat meer duurzame recyclingtechnieken moeten worden gevonden. Wetsus werkt in het thema “concentrates” samen met kennisinstellingen, technologiebedrijven en eindgebruikers aan onderzoek en ontwikkeling van dergelijke technologieën.

Technologie

Fosfonaten worden gebruikt in omgekeerde osmose om scaling – zoutneerslag op de membranen – te voorkomen. Hierdoor wordt het mogelijk een hogere water recovery te halen, zodat het rendement van het ontzoutingsproces stijgt. Het gebruik van fosfonaten in antiscalants gaat gepaard met hoge kosten en een hoge milieubelasting bij de concentraatlozing. Bij Wetsus is een proces ontwikkeld voor de verwijdering en terugwinning van fosfonaat-antiscalants door middel van adsorptie op ijzer oxy-hydroxiden.

Uitdaging

De verwijdering van fosfonaat-antiscalants uit het membraanconcentraat zal resulteren in een snelle kristallisatie van oververzadigde zouten. Het proces moet daarom worden opgesplitst in een stap waar fosfonaten worden verwijderd en/of gedeactiveerd en een stap waar de zouten gecontroleerd worden uitgekristalliseerd. De laatste stap is het terugwinnen van de fosfonaten en het verwijderen van de kristallen.

Oplossing

Hergebruik van de fosfonaten als antiscalant is tevens mogelijk door regeneratie van het materiaal. Daarnaast is er gekeken naar alternatieve methodes. De ongewenste lozing van fosfonaten kan ook worden vermeden door het minimaliseren van hun gebruik, of door ze te vervangen voor milieuvriendelijke alternatieve antiscalants. Intelligente sensoren die het risico op scaling in een vroeg stadium voorspellen kunnen bijdragen aan het minimaliseren van de dosering van fosfonaat antiscalants.

Downloads

Deel op