<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

Perfect Timing

Perfect Timing
Startdatum
01/04/2017
Einddatum
30/06/2018
Label
Slim meten en handelen
Contact

Rutger van der Brugge
Deltares
0610406315

Klimaatadaptatie in bebouwd gebied is afhankelijk van bedrijven en inwoners, die een gedeelte van de grond in eigendom hebben. Bereidwilligheid bij bewoners en bedrijven om mee te werken is te vinden wanneer klimaatadaptatie kan worden gekoppeld aan hun directe behoeften, zoals de verbetering van hun leefomgeving of nieuwe marktkansen. In dit project wordt een aanpak ontwikkeld, die uitgaat van de behoeften van bewoners en lokale ondernemers en hoe die te koppelen aan het ontwerpen én realiseren van klimaatmaatregelen.

Technologie

De aanpak richt zich op het opzetten van coöperatieve wijkondernemingen, of wijkteams, die projecten uitvoeren die bijdragen aan de klimaatbestendige ontwikkeling van de wijk. Hierbij worden combinaties gemaakt met de sociale en economische behoeften van burgers en ondernemers uit de wijk.

Uitdaging

Aan de hand van de behoeften en van inwoners en ondernemers worden technische en ruimtelijke oplossingen bedacht (denk aan infiltratietechnieken, afkoppeling riool, groene daken etc.). Hiervan zullen technische ontwerpen worden gemaakt en doorgerekend. Hierbij worden gezocht naar combinaties worden gezocht met groenprojecten, gezamenlijke energie en WKO-projecten, decentrale zuivering, of stadslandbouw.

Oplossing

Het primaire resultaat van dit project is de ontwikkeling van de innovatieve aanpak, die op verschillende plekken wordt toegepast en het volgende oplevert:

  • Klimaatbestendigheid verbeteren van een wijk of gebied
  • Creëren van een markt voor watertechnologie
  • Betrokkenheid en activatie van de bewoners en ondernemers in de wijk ten aanzien van klimaatadaptatie
  • Alternatieven en mogelijke besparingen op traditionele maatregelen

Deel op