Project

Ontwikkeling van een virussensor

Deze pagina is bijgewerkt op April 22, 2021
Ontwikkeling van een virussensor
Startdatum
01/02/2021
Einddatum
31/08/2022
Label
Slim meten en handelen
Contact

Astrid Reus
KWR

Betrokken partijen

KWR, TNO, SCFF, Stichting Kennis in je kas, Plantum, Stimuflori, Stowa, Sendot Research, Groen Agro Control en Glastuinbouw Nederland.

De glastuinbouw heeft als ambitie om in 2027 nagenoeg emissieloos zijn, waardoor grote aandacht bestaat voor waterhergebruik. Toch is een lozing soms nodig wanneer bedrijven niet kunnen uitsluiten dat het water geen pathogene virussen bevat. Ook in geval van twijfel wordt geen risico genomen en loost men het water uit voorzorg. Om dit tot een minimum te kunnen beperken hebben telers behoefte aan een ‘real time’ meting om te kunnen zien of het water door virussen is besmet.

Technologie

In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een prototype van een optische biosensor voor het aantonen van virussen in waterstromen op glastuinbouwbedrijven.

Uitdaging

De virusdetectie wordt op laboratoriumschaal onderzocht aan de hand van een tweetal plantpathogene virussen. Op basis van criteria zoals gevoeligheid, kostprijs en (verwacht) traject naar commercialisatie, wordt de meest kansrijke toepassing verder ontwikkeld en in de laatste fase van dit project in de praktijk getoetst. Een half jaar na de start van het project moet duidelijk zijn of de te ontwikkelen sensor onderscheid kan maken tussen infectieus en niet-infectieus virusmateriaal. Hier bouwen we een go/no go moment in.

Beoogde oplossingen

Het project levert nieuwe kennis en gereedschap op over de inzetbaarheid van biosensoren voor de real-time detectie van virussen in water. Het risico op pathogene virussen in de kas is een belemmering om tot optimaal hergebruik van water te komen. Met een biosensor kunnen risico’s met betrekking tot virussen in water beter worden beheerst. Daarmee krijgt de teler een betrouwbare manier in handen om (semi-)continu de aanwezigheid van virussen te meten.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Topsector Tuinbouw, TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Deel op