Project

Ontwikkeling van veelzijdig geautomatiseerd glasvezelmeetsysteem voor monitoren grondwaterstroming

Glasvezelmeetsysteem voor monitoren grondwaterstroming
Startdatum
01/07/2019
Einddatum
31/12/2020
Label
Slim meten en handelen
Contact

Deltares
Pieter Doornenbal

Vitens
Sjoerd Rijpkema

Arcadis
Wiecher Bakx

Glasvezeltechniek is een efficiënte methode voor het meten van grondwaterstroming. Hierbij treedt de glasvezel op als temperatuursensor. Realtime metingen van grondwaterstroming met glasvezeltechniek is voor verschillende doeleinden inzetbaar: het monitoren van verontreiniging, de instroom van oppervlaktewater naar de ondergrond, het meten van kwel of wegzijgingen en het verkrijgen van stromingsbeelden bij grondwaterstroomsnelheid. Met dit project willen we voor een optimale inzet van de glasvezeltechniek een automatisch grondwatermonitoringssysteem ontwikkelen.

Technologie

Uit voorgaande onderzoeksprojecten blijkt dat het mogelijk is om grondwaterstroming te meten met temperatuur. Een efficiënte methode hiervoor is de glasvezeltechniek, waarbij de glasvezel werkt als temperatuursensor. Toepassingen worden gevonden onder zowel natuurlijke condities als onder condities waarin actief water uit de put wordt onttrokken.

Met de behaalde successen is de behoefte ontstaan om toe te werken naar een breed inzetbaar monitoringssysteem dat gebruikmaakt van deze techniek. Daarnaast zou het zeer wenselijk zijn wanneer de verzamelde data geautomatiseerd kunnen worden vertaald in bruikbare informatie die realtime en online is te ontsluiten.

In dit project zetten we de ontwikkeling in om de genoemde metingen geautomatiseerd uit te voeren, de juiste kabels te ontwerpen en het meetprotocol vast te leggen voor de benodigde actieve meetkast. Met de inzichten die hieruit voortkomen zijn grondwateronttrekkingen beter aan te sturen.

Uitdaging

Om tot een automatisch grondwatermonitoringssysteem te komen zijn de volgende ontwikkelingen nodig:

  • geautomatiseerde dataprocessing naar informatie (omzetten van temperatuur naar grondwaterstromingssnelheden);
  • (AH)DTS-glasvezelkabels voor grondwatertoepassingen en installatie;
  • ontwikkelen van een efficiënt geautomatiseerd (AH)DTS-apparaat (geautomatiseerde metingen, verwarmen van de kabels en datatransfer naar de cloud).

Daarnaast wordt een kosten-batenanalyse voor het eindproduct uitgevoerd, uitgesplitst naar verschillende gebruikers.

Oplossing

Het eindproduct van dit project bestaat uit een online viewer met geautomatiseerde dataprocessing en visualisatie. Het betreft open source meetsystemen, van low cost naar high end, die dankzij een speciale webapplicatie gemakkelijk zijn te koppelen aan de modellen en aansturingssystemen van de klant.

Schematische weergave van het glasvezelmeetsysteem (illustratie: Vitens)
Deel op