Project

Online monitoring van Aeromonas in een drinkwaterdistributiesysteem zonder chloor

Online monitoring van Aeromonas in een drinkwaterdistributiesysteem zonder chloor
Startdatum
01/07/2018
Einddatum
30/06/2021
Label
Slim meten en handelen
Voldoende schoon en veilig water
Contact

KWR
Nikki van Bel
030 606 9516

Betrokken partijen

Huidige microbiologische analyses om de drinkwaterkwaliteit te monitoren nemen relatief veel tijd in beslag en continue monitoring is niet mogelijk. Sinds een aantal jaren komen er automatische en online microbiologische sensoren beschikbaar, waaronder de Biotrack die specifiek Aeromonas-bacteriën kan meten.

Aeromonas is de wettelijke parameter voor nagroei in het drinkwaterdistributienet en overschrijdt in verschillende distributiegebieden de wettelijke norm.

Technologie

De Biotrack, een online sensor, kan snel en specifiek Aeromonas-bacteriën detecteren. Deze methode is gebaseerd op kleuring van het DNA, waarmee het aantal bacteriën wordt bepaald. Verdere ontwikkeling van de achterliggende software zou, in principe, informatie kunnen geven over de vorm waarin deze bacteriën in het water voorkomen. In dit project gaan we de Aeromonas-bepaling op de Biotrack doorontwikkelen en testen. Daarnaast onderzoeken we de praktische toepasbaarheid voor drinkwaterbedrijven en zoeken we uit wat voor informatie de Biotrack oplevert en hoe deze informatie te gebruiken is om het nagroeiproces in het distributienet beter te begrijpen en aan te pakken.

De snelle online sensor Biotrack waarmee binnen enkele uren specifieke bacteriën kunnen worden gedetecteerd.
De snelle online sensor Biotrack waarmee binnen enkele uren specifieke bacteriën kunnen worden gedetecteerd.

Uitdaging

Eerst wordt de Aeromonas-bepaling van de Biotrack gevalideerd en vergeleken met de conventionele kweek en een aanvullende moleculair biologische techniek. Na dit onderzoek wordt de bruikbaarheid van de sensor onderzocht in verschillende praktijksituaties om de toepassing op drinkwater te onderzoeken. Ook wordt achterhaald in hoeverre de sensor geschikt is om de dynamiek van Aeromonas-bacteriën in drinkwaterleidingen te monitoren gedurende 24-uur (dag-nacht ritme), of de bacteriën aanwezig zijn als losse cellen of gehecht zijn aan deeltjes en wat de verhouding is tussen het aantal levende en dode bacteriën dat in het water voorkomt. Tegelijkertijd wordt onderzocht welke extra informatie de Biotrack-meetresultaten opleveren en hoe deze te gebruiken, te rapporteren en te interpreteren zijn.

Oplossing

Deze resultaten leveren veel inzichten op voor de drinkwaterbedrijven in het voorkomen van Aeromonas in drinkwater, waardoor de dynamiek in het distributienet beter wordt begrepen. Door deze mogelijkheden te onderzoeken en hier ervaring mee op te doen, wordt meer  inzicht verkregen in hoe de sensor het beste gebruikt kan worden door potentiële klanten en ook in de markt gezet kan worden in Nederland en daarbuiten.

Kolonies van Aeromonas bacteriën die gekweekt zijn op een specifieke voedingsbodem.
Deel op