Project

Microtechnologie scheidt op grote schaal deeltjes van suspensies

Microtechnologie scheidt op grote schaal deeltjes van suspensies
Startdatum
01/07/2014
Einddatum
30/06/2018
Label
Voldoende schoon en veilig water
Contact

Martijn Wagterveld
Wetsus
058 284 3000
Martijn.Wagterveld@wetsus.nl

Betrokken partijen

Huidige industriële scheidingstechnieken gebruiken veel energie of raken snel verstopt. In dit project proberen we daarom de veelbelovende microtechnologie gebaseerd op deterministic ratchets effectiever en robuuster te maken voor scheiding op grote schaal.

Technologie

Het deterministic ratchets systeem heeft een specifiek patroon van obstakels dat een waterstroom opbreekt in meerdere kleine deelstroompjes. Grotere deeltjes kunnen dit stromingspatroon niet volgen en nemen een andere weg dan kleinere deeltjes. Zo kunnen deeltjes van verschillende grootte apart worden afgevangen.

Uitdaging

Het doel van dit project is om deze microtechnologie op te schalen met metalen microzeven. Op de meer korte termijn wordt gewerkt aan de relatief eenvoudige scheiding van grotere deeltjes (50-100 micron), om de technologie daarna verder te ontwikkelen naar scheiding van kleinere deeltjes (2-50 micron) uit complexe suspensies. De opschaling wordt ondersteund door het uitvoeren van numerieke simulaties van de stroompatronen in de te ontwikkelen apparaten.

Oplossing

De meest veelbelovende configuratie wordt geselecteerd om een prototype van te bouwen (1-10 L/min), die kan worden getest als nieuw scheidingsproces voor ofwel terugwinning van water ofwel fractionering van deeltjes.

Deel op