Project

Innovatieve monitoring & sturing van afvalwatertransport

Innovatieve monitoring & sturing van afvalwatertransport
Startdatum
03/01/2015
Einddatum
03/01/2016
Label
Slim meten en handelen
Contact
  • Kees Kooij
  • Deltares
  • +3188 335 7208
  • Kees.Kooij@deltares.nl

Deze toolboxen (TAM-TAM en RTC-Tools) worden verder uitgebouwd en toegepast bij andere gemeenten en waterschappen, te weten Waterschappen Rivierenland en Noorderzijlvest en gemeente Almere. De focus bij elk van de partners ligt op een ander onderdeel van de integrale monitoring en RTC Toolbox, maar alle organisaties profiteren van elkaars ontwikkelingen.Afvalwatertransportsystemen zijn systemen, waarvan de bedrijfsvoering zeer dynamisch is; de typische draaitijd van pompen is 5 minuten. Geavanceerde geautomatiseerde dataverwerking is derhalve nodig om goede prestatie-indicatoren te bepalen uit de reguliere meetdata. 10% a 15% van het totale energieverbruik van waterschappen wordt verbruikt voor afvalwatertransport. Eerder onderzoek (CAPWAT) heeft aangetoond dat veel rioolgemalen 30% tot 50% meer energie verbruiken dan nodig is.

Deltares heeft in 2013/2014 i.s.m. Nelen & Schuurmans en gemeente Almere een prototype toolbox voor monitoring van afvalwatersystemen ontwikkeld: TAM-TAM = Toolbox AfvalwaterMonitoring Tbv Asset Management. Hiernaast heeft Deltares diverse geavanceerde sturingssystemen ontwikkeld voor het waterbeheer (ControlNext, RTC-Tools), waarbij Delft-FEWS steeds gebruikt wordt als platform voor data-inwinning, analyse en real-time voorspellingen. Het project ISA Hoeksche Waard was een innovatief pilot-project.

Uitdaging

Vrijwel alle afvalwatergemalen worden gestuurd op lokale regelingen. Deze toolboxen maken het mogelijk om globale regelingen en anticiperende regelingen (Model-Predictive Control) te ontwikkelen en veilig te toetsen in een generieke simulatie-omgeving. De pilots zijn internationaal gezien grootschalig en de ontwikkelde toolboxen bestaan nog niet op dit generieke niveau.

Oplossing

Deze toolboxen (TAM-TAM en RTC-Tools) worden verder uitgebouwd en toegepast bij andere gemeenten en waterschappen, te weten Waterschappen Rivierenland en Noorderzijlvest en gemeente Almere. De focus bij elk van de partners ligt op een ander onderdeel van de integrale monitoring en RTC Toolbox, maar alle organisaties profiteren van elkaars ontwikkelingen.

Deel op