<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

Hydrodynamische Cavitatie voor effectieve slibontsluiting

Hydrodynamische Cavitatie voor effectieve slibontsluiting
Startdatum
01/01/2014
Einddatum
30/04/2017
Label
Voldoende schoon en veilig water
Contact

Tessa van den Brand
KWR Watercycle Research Institute
030 60 69 629
tessa.van.den.brand@kwrwater.nl

In RWZI’s wordt het gevormde slib vergist, waarbij biogas vrijkomt. Het is echter heel moeilijk om de slibdeeltjes effectief stuk te maken, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid energie nog onbenut blijft. Bij cavitatie ontstaan lokaal een zeer hoge temperatuur en druk, die slibdeeltjes mogelijk stuk maken. Vaak vragen dergelijke processen relatief veel energie, bijvoorbeeld in het geval van ultrasone cavitatie. Een door Whirlwindi ontwikkelde installatie gebaseerd op actieve hydrodynamische cavitatie werkt mogelijk effectiever, waardoor het slib efficiënter kan worden ontsloten. Daarnaast is deze technologie mogelijk inzetbaar voor verwijdering van organische microverontreinigingen uit water.

Technologie

Door gebruik te maken van een nieuw, door Whirlwindi ontwikkeld systeem om actief hydrodynamische cavitatie op te wekken, zou RWZI-slib veel beter kunnen worden ontsloten. Naast een hogere biogasproductie leidt dit dan ook tot minder slib dat moet worden afgevoerd. Het voordeel van actieve cavitatie ten opzichte van de al bekende passieve cavitatie is dat bij lagere stroomsnelheden en hogere tegendrukken kan worden gewerkt.

Uitdaging

Deze technologie is in dit project verder ontwikkelt tot een innovatieve pilot. Deze pilot is getest op de sliblijn van RWZI Houtrust. Zodoende kon onderzocht worden of er meer biogas geproduceerd wordt door de toepassing van actieve hydrodynamische cavitatie.

Resultaat

Uit dit pilotonderzoek kan geconcludeerd worden dat er 10% methaan productie verwacht mag worden na slibbehandeling met deze actieve hydrodynamische cavitatie tool. In potentie kan deze tool ook de ontwaterbaarheid van het vergiste slib kunnen verbeteren.

Downloads

  • Eindrapport ‘Hydrodynamische Cavitatie voor effectieve slibontsluiting‘Download
Deel op