<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

“Groen Water”-Hubs

Landschappelijk geïntegreerde waterbuffers voor klimaat adaptatie en mitigatie synergie in watergestreste stedelijke gebieden
Deze pagina is bijgewerkt op June 21, 2022
“Groen Water”-Hubs
Startdatum
01/11/2022
Einddatum
01/11/2024
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Betrokken partijen

Amsterdam Institute for Advanced metropolitan Solutions, Artis, Hortus Botanicus Amsterdam, TU Delft Fac. Civiele Techniek en geowetenschappen, TU Delft Fac. Architecture and the Built Environment

Hoe kunnen stedelijke groene grootwatergebruikers (zoals De Hortus en Artis in Amsterdam, en openbaar groen, zoals parken en sportvelden) duurzaam putten uit natuurlijke, en kwalitatief geborgde (regen)waterbronnen, en tegelijkertijd een oplossing bieden voor klimaat gerelateerd watertekort en -overlast in compacte stedelijk woongebieden?

In dit project gaat een concept bedacht worden om regenwater op te vangen en te benutten voor De Hortus en Artis om daarmee gebruik van drinkwater te besparen en wateroverlast door hevige neerslag te voorkomen.

Technologie

De technologie bestaat uit:

  • het slim opvangen en bufferen van regenwater;
  • het zuiveren van het opgevangen regenwater tot de gewenste kwaliteit met innovatieve zuiveringstechnieken.

Uitdaging

De grote uitdaging in dit project is de inzet van regenwater (“rainwater harvesting”) in het stedelijk waterbeheer om de overlast van extreme neerslag te verminderen en tegelijkertijd een alternatief te bieden voor drinkwater in een stedelijke omgeving waar de vraag naar drinkwater stijgt door groei van de stad en nieuwe economische activiteiten. Wat is de kwaliteit van regenwater? Is er een zuivering nodig voor de beoogde toepassing? Hoe wordt het regenwater opgevangen, en hoe wordt het opgeslagen? Is er voldoende regenwater of is terugval op drinkwater nodig?

Foto’s door: Jan Jaap Hubeek

Oplossing

Dit onderzoek bouwt voort op integratie van bestaande kennis over het opvangen, bewaren en gebruiken van regenwater, verschillende contaminaties van regenwater en de daaraan gerelateerde bruikbaarheid voor verschillende planten en groengebieden, regenwaterbassins geïntegreerd in openbare ruimte, en mogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit van regenwater. Dit onderzoek richt zich ook op nieuwe kennis. Een vernieuwend element in het onderzoek is de verkenning van de inzet van innovatieve waterzuiveringstechnologieën zoals capillaire nanofiltratie en UV-LED om het opgevangen regenwater geschikt te maken voor de beoogde toepassing.

Deel op