Project

Cyanofycine uit urine

Startdatum
01/01/2015
Einddatum
12/31/2019
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Contact

Anthony Verschoor
Wetsus
058 284 3000
Anthony.Verschoor@wetsus.nl

Maar 1% van het totale huishoudelijke afvalwater is urine, maar deze kleine stroom is zeer rijk in voedingsstoffen (nutriënten), vooral stikstof en fosfor. Onlangs is ontdekt dat het goed mogelijk is om microalgen te laten groeien in urine, maar dat er dan maar een deel van de stikstof wordt verwijderd. Cyanobacteriën (blauwalgen) zouden een interessant alternatief kunnen bieden omdat zij in staat zijn om de stikstofrijke polypeptide cyanofycine kunnen ophopen, in de vorm van korreltjes. Dit cyanofycine kan weer dienen als grondstof voor allerlei interessante materialen, zoals plastics, geneesmiddelen of stoffen die kalkaanslag kunnen voorkomen.

Technologie

In steeds meer gebouwen wordt urine niet meer afgevoerd naar het riool, maar apart opgeslagen met het doel de nutriënten hieruit terug te winnen. In dit project richten wij ons op het ontwikkelen en demonstreren van een proces dat geschikt is om urine te behandelen met cyanobacteriën, en waarbij tegelijkertijd cyanofycine gewonnen wordt.

Uitdaging

Er vindt selectie plaats op cyanobacteriën die in staat zijn om te groeien op -liefst niet, of minimaal verdunde- urine, en die geschikt zijn om cyanofycine op te hopen gedurende langere tijd onder deze (niet-steriele) omstandigheden. Hierbij zal onderzocht worden hoe groei en cyanofycineproductie afhangen van licht en urine, om deze zo te kunnen aansturen en te maximaliseren. Uiteindelijk dienen hier cyanofycine-korrels gewonnen te worden uit de cyanobacteriën.

Oplossing

Met dit onderzoek willen wij een proces ontwikkelen waarbij stikstof wordt verwijderd uit een stikstrofrijke waterstroom zoals urine, waarbij de stikstof uiteindelijk beschikbaar komt in de vorm van cyanofycine.

Deel op