Project

Anaerobe Ketenverlenging 2.0 : Alcoholen uit Afvalwater

Deze pagina is bijgewerkt op March 30, 2021
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Contact

Wageningen University & Research, Environmental Technology
David Strik  

Betrokken partijen

Met anaerobe microbiële vergistingsprocessen is het mogelijk om uit geconcentreerde organische afvalwaterstromen op koolstof gebaseerde biochemicaliën te maken, zoals vetzuren en alcoholen. Hoewel vetzuurproductie al op commerciële demo-schaal is gerealiseerd, wordt de productie van alcoholen tijdens anaerobe ketenverlengingsprocessen nog niet goed begrepen. Dit project beoogt hier verandering in te brengen, als belangrijke stap in de richting van de richting van de circulaire economie, waarin uit afvalstromen stoffen worden teruggewonnen.

Technologie

Wat het lastig maakt om de vorming van alcoholen tijdens anaerobe processen te achterhalen, is dat zich in een bioreactor complexe microbiologische processen afspelen. De gemengde populatie van micro-organismen zorgt voor het optreden van zowel gewenste als concurrerende (vaak syntrofe) processen. Wanneer deze omzettingsprocessen worden begrepen, is het mogelijk ze te beïnvloeden zodat nieuwe processen kunnen worden ontwikkeld. Hiervoor onderzoeken we het functioneren van biotechnologische processen in bioreactoren met online Raman spectroscopie meetapparatuur.

Uitdaging

Doel van dit project is het fundamenteel beter begrijpen van het gedrag van anaerobe ketenverlengingsprocessen in bioreactoren aan de hand van signaalstoffen, proces-condities en microbiologie. We analyseren hoe we nieuwe processen kunnen ontwikkelen voor productie van specifieke alcoholen.

Oplossingen

Met begrip van fundamentele sturingsmechanismen in anaerobe bioreactoren ontstaat de mogelijkheid om ketenverleningsprocessen aan te sturen. Met deze kan het productspectrum van biochemicaliën uit organische afvalwaterstomen worden vergroot. Dit draagt bij aan een circulaire economie waarbij afvalstromen een cruciale resource zijn.

Microbiële gemengde populatie die biochemicaliën uit afvalwater maakt.

 

Deel op