<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Vooruitstrevend onderzoek naar slim omgaan met water in City Nieuwegein

Startbijeenkomst TKI Circulair water in de stad

Op 17 september vond in Nieuwegein de bestuurlijke startbijeenkomst TKI Circulair water in de stad plaats. Het project “Water Circulair Nieuwegein City”, onder leiding van KWR, onderzoekt hoe in City West de neerslagoverschotten benut kunnen worden voor perioden van watertekort. Dit is belangrijk om City West leefbaar in te richten en op de toekomst voorbereid.

Betrokken partijen zijn de relevante stakeholders gemeente Nieuwegein, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht, projectontwikkelaars Fresh Real Estate, Bridges Real Estate en Mitros en watertechnologiebedrijven Desah, Rieland, Field Factors en Drain Products.

Voorbereid op de toekomst

De startbijeenkomst werd geopend door Marieke Schouten, wethouder duurzaamheid van gemeente Nieuwegein. City, de binnenstad van Nieuwegein, wordt de komende jaren verder vernieuwd en dat gebeurt met hoge ambities. De gemeente wil van City de meest duurzame binnenstad van Nederland maken. Schouten: “Door klimaatverandering zullen enerzijds perioden met hevige buien vaker voorkomen, anderzijds zijn er vooral in de zomer perioden van droogte met hoge temperaturen. Bij de nieuwe inrichting van City West willen we hierop voorbereid zijn. Dat betekent meer groen en anders omgaan met water. Het onderzoek Water Circulair gaat ons daarbij helpen door de mogelijkheden van anders omgaan met water te verkennen.”

Vanuit het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden gaf de Hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar aan dat ook voor het waterschap de ontwikkeling en toepassing van meer decentrale wateringszuiveringsconcepten in het bebouwd gebied erg belangrijk zijn. Dit ook in relatie tot de ontwikkelingen bij de centrale RWZI

Tijdelijke opslag

Marcel Paalman, onderzoeker bij KWR, gaf een inhoudelijke toelichting op het project, dat wordt medegefinancierd vanuit het Nederlandse Topsectorenbeleid (Topsector Water (TKI)): “In stedelijk gebied wordt het water te snel afgevoerd via het riool, waardoor er in perioden van droogte te weinig water is. Het idee is om het teveel aan water bij (piek)buien tijdelijk op te slaan op daken en onder de straat, waarna het water in de diepe ondergrond in een zandlaag wordt geïnfiltreerd. In perioden van droogte komt dit water weer beschikbaar voor het stedelijke groen en voor groene daken. Het draagt dan in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.”

Hergebruik douchewater

Daarnaast wordt onderzocht hoe meer met drinkwater valt te doen. Van de 120 liter drinkwater die dagelijks per persoon wordt verbruikt, gaat ca. 50 liter naar het douchen. Dit is water van een relatief goede kwaliteit dat na een natuurlijk zuiveringsproces weer kan worden benut. Daarvoor moet het douchewater gescheiden worden van de rest van het water. Mensen douchen bijna iedere dag. Dat betekent dat ook in een droge periode er water beschikbaar komt wat bijvoorbeeld voor irrigatie van het stedelijke groen benut kan worden.

In het Circulair water-project zet KWR de expertise van het kennisinstituut in om de uiteenlopende ambities van City Nieuwegein met betrekking tot water te realiseren.

Deelnemers aan de startbijeenkomst Water circulair.

Downloads

  • Persbericht Vooruitstrevend onderzoek naar slim omgaan met water in City NieuwegeinDownload
Deel op