<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Uitslag NWO Call Water 2016

Uitslag NWO Call Water 2016

Eind 2016 heeft NWO de call voor projecten binnen de Topsector Water afgerond met de honorering van 9 projecten:

  • 5 die vallen binnen de TKI’s Water- en Deltatechnologie;
  • 4 binnen het TKI Maritieme technologie.

Deze call kwam tot stand in overleg met de Topsector Water. Voor de beoordeling van de voorstellen heeft NWO twee beoordelingscommissies samengesteld. De commissie Maritieme technologie heeft veertien aanvragen beoordeeld waarvan het gebiedsbestuur er vier toekent; het honoreringspercentage is 29 procent. De commissie Delta- en Watertechnologie heeft 28 aanvragen beoordeeld, vijf aanvragen worden gehonoreerd, met een honoreringspercentage van 18 procent.

De totale uitgaven van NWO voor deze negen projecten bedraagt ruim 4,3 miljoen euro. Private en publieke partijen dragen daarnaast voor 808.000 euro bij aan de projecten.

De lijst van gehonoreerde projecten is hier te vinden.

Deel op