<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

The hunt for leaks is on!

Lekverlies is al lange tijd een belangrijk punt van zorg voor waterbedrijven over de hele wereld. De voortschrijdende verstedelijking en de intensivering van de klimaatverandering maken het verlies van water op weg naar de klant steeds minder aanvaardbaar.
The hunt for leaks is on!

Er bestaan ook al lang technieken om lekken op te sporen en te lokaliseren, met methoden die zowel op gegevensanalyse als op inspectie ter plaatse zijn gebaseerd. Aangezien de laatste over het algemeen vrij arbeidsintensief zijn, verdienen de eerste de voorkeur als eerste stap, maar ondanks een overvloed aan methoden die in de academische literatuur zijn gepubliceerd, is de heilige graal van ofwel lekdetectie ofwel leklokalisering helaas nog niet gevonden.

In een poging om een aantal relevante ontwikkelingen uit de wetenschappelijke literatuur bij elkaar te brengen, heeft KWR in samenwerking met ignenieursbureau Witteveen+Bos en de waterleidingbedrijven Dunea en Waternet het project Callisto (Comparison and joint Application of Leak detection and Localization Techniques) opgezet.  Dit project werd mede gefinancierd door de Topconsortia voor Kennis & Innovatie (TKI’s) van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De centrale gedachte van dit project was dat als 1) een enkele methode moeite heeft om alle lekkages op te sporen en 2) verschillende methoden onder wisselende omstandigheden verschillend presteren, het de moeite waard kan zijn om een aantal methoden voor zowel detectie als lokalisatie parallel te gebruiken, met als werkhypothese dat de zwakke punten van de ene methode door een andere kunnen worden opgevangen. De invoergegevens voor dit project in zijn debiet- en/of drukgegevens gemeten in een distributiegebied of DMA, en een hydraulisch model van dit gebied of DMA. Wat eruit komt is het tijdstip, de duur, de omvang en de locatie van lekkages. Dat is althans de theorie. In het kader van het projet is een hele mooie softwaretool gemaakt die deze ideeën implementeert en die ook een gegevensvoorbewerkingsmodule van Witteveen+Bos bevat, Dataprofeet genaamd, om te zorgen voor een goede gegevenskwaliteit aan het begin van de analyse.

Lees het volledige blog van Peter van Thienen op KWRwater.nl >>

Deel op

Gerelateerde content bij dit project

Callisto
ProjectAfgerondSlim meten en handelen

Callisto

Lekverliezen van drinkwater uit distributiesystemen vormen wereldwijd een erkend probleem. Drinkwaterbedrijven kennen een reeks van drijfveren om deze aan te…
Bekijk project