<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Start pilot innovatieve technologie afvalwaterbehandeling slachthuizen

Start pilot innovatieve technologie afvalwaterbehandeling slachthuizen

Na succesvolle tests op laboratoriumschaal met een innovatieve anaerobe SBR-technologie (AnSBR) voor complexe afvalwaterstromen, starten de projectpartners in dit TKI-project een pilottest met afvalwater van een slachthuis.

Hoewel afvalwater van slachthuizen goed biologisch afbreekbaar is en vol zit met organische verbindingen, is de directe behandeling ervan met conventionele anaerobe systemen een uitdaging. Dit komt door de hoge concentraties vaste stoffen en colloïdale verbindingen (zoals bloed, eiwitten, vet en cellulose), resulterend in het uitspoelen van biomassa. Om deze reden moet de conventionele anaerobe behandeling van afvalwater van slachthuizen altijd worden voorafgegaan door een voorbehandelingsstap. Deze brengt aanzienlijke operationele kosten en een verlies aan biogasproductie met zich mee, wanneer het afvalslib van de voorbehandeling niet verder anaeroob wordt afgebroken.

Dit project wordt uitgevoerd door Biothane, HydroBusiness en KWR.

Deze innovatieve AnSBR-technologie, die door Biothane onder de naam SparthaneTM op de markt wordt gebracht, is in staat om het zwaar verontreinigde afvalwater van een slachthuis in één stap anaeroob te behandelen. In de praktijk biedt dit vele voordelen, zoals een kosteneffectieve behandeling, geen slib voor de voorbehandeling, verminderde operationele complexiteit en een hoog prestatieniveau waarbij een groot percentage van de organische verontreinigende stoffen wordt omgezet in biogas.

Bench scale testopstelling Biothane.

Goede prestaties op laboratoriumschaal

Tests op laboratoriumschaal, uitgevoerd door en bij Biothane met afvalwater van een slachthuis, hebben nu bevestigd dat de technologie een hoge tolerantie heeft voor vetten en zwevende stoffen in het onbehandelde afvalwater en goede prestaties levert.

Door het systeem te voeden met biomassa uit een petrochemische fabriek werd met succes biomassa ontwikkeld en verrijkt die in staat is het slachtafvalwater af te breken. Het was mogelijk om een omzettingscapaciteit tot 4 gram CZV per liter per dag te bereiken met stabiele prestaties, met een verwijderingsefficiëntie van meer dan 80% voor totaal CZV en opgelost CZV.

Container pilot plant Sparthane process Biothane.

Pilotsysteem als volgende stap

De volgende stap in het project is het aantonen van een stabiele en robuuste werking in een pilotsysteem met een capaciteit van 1.000 liter. Bij gebleken succes biedt deze aanpak de voedingssector uitzicht op een effectieve en goedkopere oplossing voor de behandeling van complexe afvalwaterstromen.

Inkijk container Sparthane process Biothane.

Meer informatie

  • Project Innovatieve techologie voor de behandeling van afvalwater uit slachterijenBekijk
Deel op

Gerelateerde content bij dit project

Innovatieve technologie voor de behandeling van afvalwater uit slachterijen
ProjectAfgerond(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Innovatieve technologie voor de behandeling van afvalwater uit slachterijen

Afvalwater van slachterijen is lastig te zuiveren omdat dit  afvalwater hoge concentraties vaste stoffen en colloïdale verbindingen bevat, zoals bloed,…
Bekijk project