<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

NWO-call voor onderzoek naar zandfiltratie open

NWO-call voor onderzoek naar zandfiltratie open

Zandfiltratie is wereldwijd de meest gebruikte technologie voor de productie van drinkwater. Sinds lange tijd is zandfiltratie een bewezen technologie voor de productie van veilig en betrouwbaar drinkwater. Desondanks is het ontwerp en de werking van zandfilters voornamelijk gebaseerd op empirische kennis die door de jaren heen is opgedaan. Hierdoor is er geen exact inzicht in de werking van een zandfilter, waardoor de verdere ontwikkeling van de technologie wordt belemmerd.

Partnership NWO-domein TTW -Dunea – Vitens: Zandfiltratie

NWO, Dunea en Vitens hebben daarom een partnerschapsprogramma opgezet, dat tot doel heeft om de werkingsprincipes van zandfilters beter te begrijpen. Het gaat hierbij om (1) de ontwikkeling van mechanistische inzichten in de werkingsprincipes van zandfiltratie; (2) de ontwikkeling van betrouwbare modellen voor modelmatige aansturing van zandfilters; en (3) het ontwikkelen van nieuwe oplossingen of concepten om de prestaties van zandfilters te bevorderen. Het uiteindelijke doel is de productie van goedkoop drinkwater met robuuste en krachtige zandfilters met een hoge capaciteit.

Omdat zandfiltratie een veelgebruikte technologie is, is de potentiële impact van dit partnerschap zeer groot en kan het een wereldwijde impact hebben. Dit partnerschapsprogramma biedt de Nederlandse watersector dan ook een groot potentieel.

Call for proposals

Het programma nodigt wetenschappers uit om een specifiek onderzoeksvoorstel in te dienen dat aansluit bij het programma en een antwoord biedt op de wetenschappelijke en technologische uitdagingen op het gebied van zandfiltratie.

De call for proposals is op 29 oktober open gegaan. Indieners kunnen vanaf nu hun onderzoeksvoorstel aanmelden via de Financieringspagina.

Informatie- en matchmakingevent

Op 28 november wordt een informatie- en matchmakingevent georganiseerd over deze call for proposals. Het is aan te raden om tijdens deze dag uw projectideeën te bespreken om vast te stellen of het voorstel past binnen het Partnership-programma en aansluit bij de doelstellingen daarvan.

Deel op