<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Nieuwe sleufloze techniek maakt ondiepe aanleg van warmteleidingen mogelijk

Het aanleggen van warmteleidingen die bijvoorbeeld gebruikmaken van restwarmte van de industrie, vormt een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Om de enorme impact te vermijden van het graven van diepe sleuven tot meer dan 2 m onder het maaiveld voor warmteleidingen in het stedelijk gebied, is sleufloze-aanleg nodig. In dit project is een nieuwe boortechniek ontwikkeld, zodat geïsoleerde warmteleidingen op korte afstand van elkaar en op geringe diepte onder het maaiveld kunnen worden aangelegd. Door de geringe diepte is onderhoud en beheer mogelijk, wat de levensduur van het leidingsysteem ten goede komt.

Op goede diepte

Transportwarmteleidingen worden altijd gekoppeld aangelegd met een afvoer- en een aanvoerleiding. Bij de transportleidingen bestaan de medium voerende buizen uit staal en zijn deze voorzien van isolatiemateriaal en een omhulling. Op de conventionele manier worden warmteleidingen vaak op een diepte van ongeveer 2 tot 2,5 m onder maaiveld aangelegd. In stedelijk gebied is dat een goede diepte om onder andere ondergrondse infrastructuur te blijven en in landelijk gebied volstaat deze diepte om temperatuureffecten op de vegetatie te verkleinen. De relatief diep te graven sleuven geven regelmatig overlast voor de omgeving en zijn kostbaar. Vaak is bemaling en/of een grondkerende voorziening nodig.

Nieuwe aanlegmethode

Bij de ontwikkeling van een nieuwe aanlegmethode voor de geïsoleerde warmteleidingen wordt gekeken naar bestaande mogelijkheden en hoe deze zijn te benutten om op geringe diepte toch nauwkeurig te kunnen boren, zonder schade te voorzaken aan de relatief kwetsbare geïsoleerde leidingen.

Ondiepe installatie

Door de uitwerking van een nieuw systeem om ondiep te kunnen boren en gebruik te maken van de mogelijkheid om geïsoleerde leidingen in een boorgat in te trekken, ontstaan meer tracémogelijkheden voor warmteleidingen. Vanwege de sleufloze aanleg is er geen verstoring van het stedelijke gebied en zijn vergunningen eenvoudiger te verstrekken. Dit komt de snelheid van de projectrealisatie ten goede.
Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Deltares, in samenwerking met Rotterdam Engineering, Gasunie, DS&A en Cebo. Daarnaast zijn vanuit WarmingUP ook Kouwenberg Infra en Herrenknecht aangesloten.

Contactpersonen

Inhoudelijke expert

Henk Kruse (Deltares)

Eindgebruiker

Sijbrand Stratingh (WarmtelinQ)

Deel op