<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Nieuw universitair onderzoeksprogramma ‘opkomende stoffen’

Nieuw universitair onderzoeksprogramma ‘opkomende stoffen’

Een initiatief van STW, STOWA, TKI Watertechnologie en KWR

‘Nieuwe stoffen’, ‘opkomende stoffen’, deze termen gebruiken we meestal voor de grote en diverse groep organische microverontreinigingen die in het milieu terecht kunnen komen. Dat zijn bijvoorbeeld resten geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en microplastics, maar ook industriële (tussen)producten zoals pyrazool. Eenmaal in het milieu vormen deze stoffen een potentiële bedreiging voor ecosystemen en voor drinkwaterbronnen. Dat is een belangrijke kwestie, die de hele (stedelijke) waterketen raakt en waarover nog grote vragen open liggen. Daarom vragen STW, STOWA, TKI Watertechnologie en KWR de Nederlandse universiteiten om op zoek te gaan naar  grensverleggende oplossingen binnen drie belangrijke onderzoeksthema’s:

  • Effectgerichte monitoring: naast monitoren op individuele, bekende stoffen en stofgroepen, willen we water kunnen monitoren op de effecten van opkomende stoffen
  • Duurzame en betaalbare zuiveringstechnieken: met een laag energie- en chemicaliënverbruik en tegen acceptabele kosten
  • Effectieve strategie van maatregelen: bouwstenen voor een gedegen pakket van maatregelen om de risico’s van opkomende stoffen te beperken?

De initiatiefnemers vragen de Nederlandse universiteiten om de onderste steen boven te halen bij de aanpak van de problematiek rond opkomende stoffen. Daarvoor wordt een meerjarig universitair onderzoeksprogramma opgezet, dat nauw aansluit op het lopende onderzoek dat de initiatiefnemers zelf al uitvoeren.  Zie hiervoor www.stowa.nl, www.kwrwater.nl, www.stw.nl en www.tkiwatertechnologie.nl. Pre-prosposals dienen uiterlijk 15 november 2016 te worden ingediend, ga hiervoor naar de website van STW.

Deel op