<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Marktgedreven innovatie in de watertechnologie centraal op 21 februari

Marktgedreven innovatie in de watertechnologie centraal op 21 februari

Kom ook op woensdagochtend 21 februari 2018 naar KWR in Nieuwegein en ontdek hoe je innovatievraag en watertechnologie-ontwikkeling effectief aan elkaar koppelt. NWP en Water Alliance nodigen u van harte uit. Het programma omvat presentaties en break-outsessies rond de specifieke innovatiebehoeften van eindgebruikers en sluit af met een netwerklunch. Meld u nu aan!

Grondstoffen winnen uit waterstromen en slib

Eén van de break-outsessies gaat over het winnen van grondstoffen uit waterstromen en slib. ‘’Haal alles eruit wat erin zit’’ is een streven van afvalverwerkers, recyclingbedrijven en waterschappen op weg naar een circulaire economie. Het verwaarden van organische en anorganische reststromen door waardevolle grondstoffen en producten te winnen uit afval(water)stromen – denk aan struviet , terpenen en (zeldzame) metalen – is een uitdaging en vraagt om optimalisatie van processen, nieuwe ideeën en innovatie. Er is vraag naar innovatieve bedrijven die geschikte technologieën of oplossingen bieden voor het terugwinnen van grondstoffen uit reststromen. Naast de techniek is daarbij ook het economische aspect belangrijk: de afzet van gewonnen grondstoffen. Heeft uw bedrijf een oplossing of bent u bezig met een ontwikkeling op dit vlak? Kom naar deze break-outsessie en ervaar wat u kan winnen!

TKI Watertechnologie

Innovatievraag en -aanbod op het gebied van watertechnologie worden in de sessie bij elkaar gebracht. De bijeenkomst op 21 februari wordt georganiseerd met steun vanuit TKI Watertechnologie van de Topsector Water & Maritiem.

TKI Watertechnologie kent innovatiethema’s op het gebied van resource efficiency, smart water systems en sustainable cities. KWR zorgt voor het inrichten van vraaggestuurde onderzoeksprojecten die passen binnen deze thema’s, in samenwerking met eindgebruikers in de publieke sector (waterbedrijven, waterschappen en gemeenten), industriële eindgebruikers en met het bedrijfsleven (leveranciers, ingenieursbureaus). Dit leidt tot bevordering van efficiënte kennisontwikkeling en toepassing van innovaties op het gebied van watertechnologie.

Ondernemingen die zich via de TKI-regeling door ons kennisinstituut willen laten ondersteunen in hun investeringen in onderzoek en innovatie, nodigen wij uit om ons te benaderen. Samen komen we tot passende samenwerkingsprojecten en innovatieactiviteiten. Wij nemen de primaire verantwoordelijkheid voor het maken van projectplannen, vanzelfsprekend in samenspraak met de betrokken ondernemingen en andere projectpartners.

Deel op