<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

CircInWater Innovation Lump Sum nu opengesteld, ontvang tot €60.000 ondersteuning.

CircInWater Innovation Lump Sum nu opengesteld, ontvang tot €60.000 ondersteuning.

CircInWater is een Europees gefinancierd project waar 5 water-/cleantechnologie clusters uit 5 verschillende landen samenwerken om Europese mkb-partijen te ondersteunen (met name financieel). Voornamelijk bij de ontwikkeling van wateroplossingen binnen de agrifood- en energie intensieve sectoren (pulp&paper, mijnbouw, staal, chemie).

Focus op financiële ondersteuning van EU mkb

Belangrijkste onderdeel van het project is de financiële ondersteuning die het project biedt waarbinnen €1.050.000 beschikbaar is voor Europese mkb-partijen, wat gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van wateroplossingen binnen de agrifood en energie-intensieve sectoren (pulp&paper, mijnbouw, staal, chemie). Er kan financiële ondersteuning worden verkregen voor de volgende drie verschillende onderdelen:

  • Innovatie,
  • Kennis/externe expertise
  • Internationalisering

In totaal kan een bedrijf maximaal €60.000 financiële ondersteuning ontvangen uit dit project. Het is ook mogelijk om financiële ondersteuning voor meer dan één van bovenstaande onderdelen te ontvangen tot een maximum van €60.000 per mkb-partij.

Hoe kan ik hier als Nederlands watertechbedrijf gebruik van maken?

De financiële ondersteuning voor het onderdeel innovatie wordt vanaf eind maart 2023 opengesteld. Dit betekent dat mkb-partijen vanaf deze openstelling aanvragen kunnen indienen voor een projectidee. De belangrijkste criteria waaraan voldaan moet worden zijn:

  • Het moet gaan over activiteiten m.b.t. opschaling, pilot, testen, demonstratie, productontwikkeling (TRL 5-9)
  • Project moet een relatie hebben met de agrifood of energie-intensieve sectoren (pulp&paper, mijnbouw, staal, chemie)
  • Kan een nationaal of internationaal project zijn, met of zonder partners
  • Alleen mkb partijen kunnen financiering krijgen

Projectvoorstellen voor het innovatie gedeelte kunnen vanaf nu ingediend worden, de innovation lump sum staat open tot en met 31 mei.

Hoe dient u uw voorstel in?

Het indienen van een projectvoorstel gaat via het CircInWater online platform. Voor het indienen van uw voorstel is het raadzaam de Guide for applicants te lezen, deze gids bevat belangrijke informatie. Hier vindt u het invulformulier voor uw aanvraag.

Vragen of interesse in het project?

Neem contact op met Stefan Bergsma via s.bergsma@wateralliance.nl of +31(0)611101240 of met Rixt Sinnema via r.sinnema@wateralliance.nl of +31(0)612884530

Meer informatie: https://wateralliance.nl/circinwater/
Op de hoogte blijven? Volg de ontwikkelingen van het project via LinkedIn.

Deel op