<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Affiniteits Adsorptie: CatchAmed bindt medicijnen in het toilet

Affiniteits Adsorptie: CatchAmed bindt medicijnen in het toilet

Er is steeds meer aandacht voor methoden om medicijnen uit afvalwater te verwijderen. In het TKI-project Affiniteits Adsorptie heeft KWR, samen met partners Sibelco, Waterschap Limburg (WL), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), en het UMC Utrecht, een nieuw adsorbens ontwikkeld, dat in staat is specifiek geneesmiddelen uit afvalwater te vangen, zonder daarbij gehinderd te worden door de aanwezigheid van andere stoffen.

Tijdens pilot-onderzoek in een ziekenhuis en in een kantoorgebouw bleek dat mensen best bereid zijn om als ze naar het toilet gaan dit adsorbens, CatchAmed, aan het water toe te voegen, en dat het een effectieve manier is om medicijnen af te vangen.

Nieuw type adsorbens

Adsorptieprocessen worden veel toegepast om verontreinigingen uit water te verwijderen. Meestal wordt hiervoor actieve kool gebruikt, dat heel goed heel veel stoffen kan adsorberen. Het nadeel van het gebruik van actieve kool in afvalwater is, dat hierin ook heel veel organische stoffen aanwezig zijn die eigenlijk niet verwijderd hoeven te worden. Dit gaat ten koste van de verwijderingscapaciteit voor bijvoorbeeld medicijnen.

Affiniteits Adsorptie

Het nieuwe adsorbens, CatchAmed, bestaat uit een inert dragermateriaal (een aluminosilicaat), waarvan het oppervlak zodanig is aangepast, dat het alleen een interactie aangaat met bepaalde medicijnen, maar niet met ander organisch materiaal.

Toepassing in afvalwater

Het nu ontwikkelde CatchAmed bleek uitstekend in staat om diclofenac en andere medicijnen, met een vergelijkbare molecuulstructuur, uit allerlei soorten (afval)water te verwijderen. Door zijn relatief hoge dichtheid kan CatchAmed, met daarop de geadsorbeerde medicijnen, vervolgens in een RWZI eenvoudig uit het afvalwater worden verwijderd.

Pilotstudies

Er zijn twee pilotstudies uitgevoerd: één in het UMC Utrecht en één in het kantoorgebouw van WL en WBL in Roermond. In alle gevallen werd aan mensen gevraagd om wat adsorbens toe te voegen aan het toilet, voordat men er gebruik van maakte. Het bleek dat veel mensen inderdaad hiertoe bereid waren: zowel de mensen in het kantoorgebouw, als de patiënten en verpleging in het ziekenhuis bleken CatchAmed toe te voegen, om op die manier te helpen minder medicijnen in het milieu te brengen. Bovendien bleek uit deze pilotstudies ook dat het adsorbens niet alleen op het laboratorium, maar ook in een complexe matrix als (ziekenhuis)afvalwater goed functioneert.

Vervolgonderzoek

Op het ogenblik wordt een vervolgonderzoek opgestart om ook adsorbentia te ontwikkelen voor andere typen medicijnen. Bovendien zal worden onderzocht wat de meest praktische manier is om het adsorbens toe te voegen aan het water.

Meer informatie

Alle informatie over dit project vindt u op de projectpagina. 

Deel op