<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Partnershipprogramma TTW-STOWA-KWR-TKI Watertechnologie

Een steeds groter aantal chemische stoffen wordt geproduceerd en wereldwijd gebruikt. Tegelijkertijd wordt water geëxtraheerd in steeds grotere hoeveelheden voor toepassing in huishoudens, industrie en landbouw. Bovenop lokale watertekorten leidt dit tot druk op de kwaliteit van het water en dus vraagt dit ​​om een ​​gedegen analyse, monitoring, effectbeoordeling en maatregelen. De contaminants of emerging concern (CEC) met betrekking tot de stedelijke watercyclus zijn het onderwerp van dit Partnership. Dit zijn veelal lastig uit het afval- of drinkwater te verwijderen stoffen zoals medicijnresten, antibiotica of voor het ecosysteem schadelijke stoffen.

De watersector speelt een belangrijke rol in de stedelijke watercyclus. De waterschappen behandelen huishoudelijk afvalwater, geven vergunningen af voor de afvoer van (industrieel) afvalwater en zijn verantwoordelijk voor de ecologische en chemische status van de regionale wateren. De drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor gezond en veilig drinkwater, meestal afkomstig van oppervlakte- of grondwater bronnen. Zowel STOWA en KWR focussen op de korte tot middellange termijn toegepaste onderzoeksprojecten, gedreven door de waterschappen, drinkwaterbedrijven, overheden en industrieën. Samen met STW willen zij nu inzetten op excellent wetenschappelijk onderzoek – met inbegrip van meer fundamentele en ontwrichtende aspecten – op het gebied van contaminants of emerging concern (CEC) in water.

Hiervoor zijn drie onderzoekthema’s gedefinieerd:

  • Effect directed monitoring
  • Sustainable treatment technology for municipal effluents
  • Effective control

Vijf onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd binnen dit Partnership-programma:

AdOx – a next generation adsorption-oxidation process for removal of CECs from municipal wastewater
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. L.C. Rietveld, Technische Universiteit Delft

Cost-Efficient Removal of Contaminants of Emerging Concern in Urban Waste Water Treatment Plants CER-CEC
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. A.J. Hendriks, Radboud Universiteit Nijmegen

Decision SUpport ToolS for Risk-based Prioritization and Control of Contaminants of Emerging Concern (SUSPECt)
Hoofdaanvrager: Prof.dr. A.M.J. Ragas, Radboud Universiteit Nijmegen

EMERCHE: Effect-directed Monitoring tools to assess Ecological and human health Risks of CHemicals of Emerging concern in the water cycle
Hoofdaanvrager: Prof.dr.ir. P.J. van den Brink, Wageningen University & Research

RoutinEDA: expanding the scope and downscaling the format of high throughput Effect-Directed Analysis for routine water cycle monitoring and effective control
Hoofdaanvrager: Dr. M.H. Lamoree, Vrije Universiteit Amsterdam

Deel op