Wetsus

Logo met tekstWetsus, European centre of excellence for sustainable water technology faciliteert trendsettend onderzoek in watertechnologie. Wetsus beschikt over een unieke, inspirerende en multidisciplinaire omgeving met hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten waarbinnen bedrijven en Europese kennisinstellingen strategisch samenwerken in de ontwikkeling van winstgevende en duurzame state-of-the-art watertechnologie. Deze samenwerking resulteert in innovaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van de wereldwijde waterproblematiek. Het onderzoeksprogramma van Wetsus is gebaseerd op vierjarige promotieprojecten (PhD projecten) die thematisch georganiseerd zijn in onderzoeksthema’s. Bedrijven kunnen lid worden van een onderzoeksthema en samen met de andere aangesloten bedrijven en kennisinstellingen de promotieprojecten definiëren, waarbij wetenschappelijke excellentie en commerciële relevantie elkaar versterken door de focus op doorbraaktechnologie.

Voor meer over Wetsus zie de website van Wetsus.

Projectidee
Wilt u samen met Wetsus een aanvraag indienen voor TKI-toeslag? Vul dan onderstaand projectidee formulier in en dien dat in bij Wetsus.

Formulier projectidee TKI Watertechnologie

Contact
Jan Post
E-mail: jan.post@wetsus.nl
Tel: 06 5462 7991