Deltares

DELTARES_ENABLING_RGBDeltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. We richten ons voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken we nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Als toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol als haar kennis wordt verzilverd in en voor de samenleving, binnen TKI Watertechnologie voert Deltares onderzoek in de richting water, ondergrond en infrastructuur.

Meer over Deltares vindt u op de website.

Projectidee
Wilt u samen met Deltares een aanvraag indienen voor TKI-toeslag? Vul dan onderstaand projectidee formulier in en dien dat in bij Deltares.

Formulier projectidee TKI Watertechnologie

Contact
Hans Vissers
E-mail: hans.vissers@deltares.nl
Tel: 06 10198572