MKB ondersteuning

Midden- en kleinbedrijven veroveren buitenlandse markten en verwezenlijken daarbij de transitie van kennis, kunde naar kassa. Er zijn verschillende instanties die MKB’s hierin ondersteunen. Op het gebied van watertechnologie zijn dat:

WATERCAMPUS LEEUWARDEN EN WATER ALLIANCE
WatercampusWaterCampus Leeuwarden biedt studenten, promovendi, start-ups en MKB-ondernemers alle tools om innovatieve ideeën op het gebied van watertechnologie te ondersteunen, door te ontwikkelen en in de markt te zetten. Door een unieke samenwerking tussen organisaties zoals Wetsus, Water Alliance,  CEW, WAC en Bison kunnen (startende) ondernemers binnen de WaterCampus gebruik maken van innovatieve samenwerkingsprogramma’s, onderzoeksfaciliteiten, financiële instrumenten en kennis en ervaring van wetenschappers en ondernemers.

Voor meer informatie zie de website van de WaterCampus Leeuwarden.

NETHERLANDS WATER PARTNERSHIPlogo NWP
Netherlands Water Partnership (NWP) is hét netwerk voor meer impact in het buitenland. 200 Partijen hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat een sterke, samenwerkende watersector tot meer internationale kansen leidt. Nederland is sterk in geïntegreerde oplossingen waar meerdere disciplines voor nodig zijn. Daarom is het netwerk ook zo georganiseerd.

Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s maken deel uit van NWP; van drinkwater tot waterbouw, van sanitatie tot satelliettechnologie. Samenwerking en afstemming vindt meestal plaats in kleinere, regionaal of thematisch gerichte netwerken. Door deze samenwerking kan de Nederlandse watersector complete oplossingen bieden voor internationale watervraagstukken en snel reageren op kansen.

Voor meer informatie zie de website van het NWP.

YES!DELFTYesDelft
Bij YES!Delft geloven we in de impact die tech bedrijven kunnen hebben, omdat zij een cruciale bijdragen leveren in de vooruitgang van economie en maatschappij. We bevorderen technologische startups om leidende bedrijven te worden in hun industrie. We promoten en stimuleren ondernemerschap om de oplossingen voor de uitdagingen van morgen versneld naar de markt te brengen. Bij YES!Delft bundelen we de kracht van startups, coaches, investeerders en innovatieve bedrijven om succesvol ondernemerschap te doen excelleren. We bieden begeleiding en steun aan bij het bouwen en groeien van een bedrijf en we moedigen studenten, professionals en wetenschappers aan om hun eerste stappen te doen op de weg naar ondernemerschap. Door het belang van de ondernemer bovenaan te plaatsen, helpen we de veelbelovende ideeën van ambitieuze mensen om te zetten in solide startups en succesvolle bedrijven.

Voor meer informatie zie de website van YES!Delft

STARTLIFE WAGENINGENStartLife
StartLife is hét loket voor startende ondernemers in de sector agro, food en biobased economy. StartLife is opgericht om kansen en werk te creëren en bij te dragen aan de ontwikkeling en toepassing van duurzame technologische innovaties.

StartLife biedt laagdrempelige pre-seed leningen voor de opzet en ontwikkeling van een nieuw op te richten bedrijf. Daarnaast hebben we ook een compleet aanbod van onderwijsactiviteiten, netwerkcontacten, coaching en actieve ondersteuning van startups. Om studenten te helpen met hun startup, hebben we samen met partners StartHub Wageningen opgericht.

Voor meer informatie zie de website van StartLife.