Over ons

Het TKI Watertechnologie is een van de drie TKI’s binnen de Topsector Water. TKI staat voor Topconsortia Kennis en Innovatie. TKI Watertechnologie stelt zich ten doel vraaggestuurde, efficiënte kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van watertechnologie te bevorderen, met als resultaat een kortere ‘time-to-market’ voor commerciële toepassingen en lagere kosten voor maatschappelijke eindgebruikers. Daarnaast richt TKI Watertechnologie zich op het stimuleren van samenwerking in de waterketen om zo een hogere efficiëntie van de ingezette middelen te bewerkstelligen. Gestuurd wordt op privaat-publieke samenwerking in de ‘gouden driehoek’, bedrijfsleven – wetenschap – overheid.

Bestuur
Het TKI Watertechnologie wordt aangestuurd door het bestuur van de stichting Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de in het TKI WT participerende organisaties.

TabelBestuur


 

 

 

 

 


Programmaraad
Het bestuur wordt inhoudelijk ondersteund door een programmaraad. Deze raad is een vertegenwoordiging van de in TKI Watertechnologie investerende en participerende kennisinstellingen.

Contact bestuur en programmaraad
Anne Mathilde Hummelen
Secretaris TKI Watertechnologie
Tel: 030 6069 733
E-mail: anne.hummelen@kwrwater.nl

Centrale contactpunten
TKI Watertechnologie kent verschillende (onderzoeks)organisaties als ingangskanaal. Via elk van deze instellingen kunt u zich laten informeren over deelname in TKI projecten. Hieronder vindt u per organisatie meer informatie.

WER – CEW – DELTARES – KWR

 

NWO – STOWA – TTW – TNO – WETSUS

 

Downloads

Kennis- en Innovatie-agenda 2016-2019 – mei 2015

Jaarrapportage 2014 – april 2015
Jaarrapportage 2015 – april 2016
Jaarrapportage 2016 – april 2017

Standaard PowerPoint TKI Watertechnologie
Evaluatieformulier projecten TKI Watertechnologie
Formulier projectidee TKI Watertechnologie
Formulier projectidee cross-over TKI Watertechnologie – TS Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Oproep cross-over projecten TKIWT en TKITU