PPS-toeslag aanvragen

Met de PPS-toeslag stimuleert de overheid privaat-publieke R&D-samenwerking. Voor elke euro die een bedrijf investeert in R&D bij een onderzoeksorganisatie, ontvangt het TKI € 0,30 aan PPS-programmatoeslag. Het TKI financiert hiermee weer nieuw privaat-publiek onderzoek.

Er zijn twee soorten PPS-toeslag: programmatoeslag en projecttoeslag:

  • Programmatoeslag kunt u gebruiken om met een onderzoeksorganisatie die de toeslag heeft gegenereerd één of meerdere nieuwe TKI-samenwerkingsprojecten te starten. Dit kunnen projecten zijn op het gebied van experimentele ontwikkeling, industrieel onderzoek, fundamenteel onderzoek of innovatie-activiteiten. Voor de verschillende typen projecten gelden verschillende percentages PPS-toeslag die maximaal mogen worden gebruikt en percentages bijdragen van bedrijven.
  • Projecttoeslag kunt u gebruiken om subsidie te verkrijgen op één (vaak groter) PPS-onderzoeksproject, waarvoor al afspraken zijn gemaakt met bedrijfsleven.

TKI-projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik hier voor de website van RVO, waar dit stap voor stap wordt uitgelegd.

Afstemming van projecten binnen TKI Watertechnologie

PPS-programmatoeslag kan alleen worden aangevraagd door een TKI, niet door individuele onderzoeksorganisaties. Binnen TKI Watertechnologie geldt dat de onderzoeksorganisatie die toeslag genereert, deze ook inzet voor (nieuwe) PPS-onderzoeksprojecten. Voorstellen voor deze ‘inzetprojecten’ worden op inhoud besproken in de TKI-programmaraad. Hiervoor gebruikt TKI Watertechnologie een eigen format (Formulier projectidee TKI Watertechnologie). De TKI-programmaraad adviseert het TKI-bestuur om de voorgestelde inzetprojecten al dan niet vast te stellen en op te nemen in het TKI-programma.

Uw voorstellen voor TKI-inzetprojecten kunt u aanleveren bij de programmaraad, door het ingevulde format te mailen naar: info@tkiwatertechnologie.nl.

Wilt u een projectvoorstel voorleggen aan de programmaraad, dan gelden daarvoor in 2019 de volgende deadlines:

  • 9 januari
  • 20 maart
  • 4 juni
  • 10 september
  • 5 november

Aanvragen projecttoeslag 2019

PPS-projecttoeslag kan het hele jaar worden aangevraagd. Anders dan bij programmatoeslag moet u meteen bij de aanvraag ook de samenwerkingsovereenkomst meesturen die is afgesloten tussen uw onderzoeksorganisatie en het bedrijf dat in het project investeert.

Projecten waarvoor PPS-projecttoeslag wordt aangevraagd, worden ook besproken in de TKI-programmaraad en ontvangen bij positief advies een steunbetuiging van het TKI-bestuur. Wilt u projecttoeslag aanvragen, neem dan contact op met het TKI-programmabureau om afspraken te maken wanneer wat moet worden aangeleverd, door te mailen naar info@tkiwatertechnologie.nl.

Meer informatie?

Op onze website is te zien waar het TKI Watertechnologie zich mee bezig houdt, o.a. de thema’s en projecten.

Op de website van de RVO is actuele informatie te vinden over verschillende subsidiemogelijkheden, waaronder de TKI-regeling.