MIT-regeling

Met de MIT-regeling Topsector Water & Maritiem stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat mkb-ondernemers om binnen de topsector samen te werken en te innoveren. Het doel is een verdubbeling van haar toegevoegde waarde en de export in 2020 door te werken aan vele internationale uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, waterschaarste, schoner transport en energieschaarste. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de MIT.

Binnen de MIT-regeling bestaan verschillende instrumenten:

  • Kennisvouchers: kennis halen bij een kennisinstelling (aan te vragen door mkb vanaf 17 april tot 6 september 2018 bij RVO);
  • Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico‚Äôs en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject (aan te vragen door mkb vanaf 17 april tot 6 september 2018 bij RVO);
  • R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten (tender open vanaf 2 juli 2018).
  • TKI-instrumenten: innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten (aan te vragen door het TKI vanaf 17 april tot 28 juni 2018)

Voor meer informatie over de MIT-regeling en het indienen van een voorstel zie de website van RVO.

Contact
Maurice Luijten, maurice.luijten@rvo.nl
Liaison Officer Topsector Water & Maritiem
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland