Site archief

CoRe Water-project van start met pilotplant op RWZI Wehl
CoRe Water – Van RWZI naar duurzame waterfabriek
Onderzoek naar metalen in de waterketen
Terugwinnen van fosfaat uit ijzerfosfaat houdend zuiveringsslib
Opschaling biologisch-ozon-biologisch (BO3B) proces
Anaerobe afbraak van aromatische koolwaterstoffen door biostimulatie en bioaugmentatie
Evaluatie van afgeronde projecten TKI Watertechnologie
Arseenverwijdering tot <1 µg/L met geavanceerde oxidatie-coagulatie-filtratie (AOCF)
Remineralisatie van RO permeaat
Technologie voor behandeling van lozingswater in de glastuinbouw
Meer projecten