Site archief

Anammox
Waterkwaliteit snel in Beeld
Power-to-Protein: veilige eiwitproductie uit afvalwater
Bloembollenteelt Waterproof
CoRe Water-project van start met pilotplant op RWZI Wehl
CoRe Water – Van RWZI naar duurzame waterfabriek
Onderzoek naar metalen in de waterketen
Terugwinnen van fosfaat uit ijzerfosfaat houdend zuiveringsslib
Opschaling biologisch-ozon-biologisch (BO3B) proces
Anaerobe afbraak van aromatische koolwaterstoffen door biostimulatie en bioaugmentatie
Meer projecten