TKI Toeslag aanvragen

Met de TKI-subsidie stimuleert de overheid privaat-publieke samenwerking. Voor elke euro die de private sector investeert in R&D bij een onderzoeksorganisatie, ontvangt het TKI € 0,25. Het TKI financiert hiermee weer nieuw privaat-publiek onderzoek.

Er zijn twee soorten TKI-subsidie: programmatoeslag en projecttoeslag:

  • Programmatoeslag kunt u gebruiken om één of meerdere nieuwe TKI-samenwerkingsprojecten te starten. Dit kunnen projecten zijn op het gebied van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, fundamenteel onderzoek of innovatie-activiteiten. Voor de verschillende typen projecten  gelden verschillende percentages TKI-subsidie die maximaal mogen worden gebruikt.
  • Projecttoeslag kunt u gebruiken om subsidie verkrijgen op één PPS-onderzoeksproject, waarvoor al afspraken zijn gemaakt met bedrijfsleven.

TKI-projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Klik hier voor de website van RVO, waar dit stap voor stap wordt uitgelegd.

Afstemming van projecten binnen TKI Watertechnologie

TKI-subsidie kan alleen worden aangevraagd door een TKI, niet door individuele onderzoeksorganisaties. Binnen TKI Watertechnologie geldt dat de onderzoeksorganisatie die subsidie genereert, deze ook inzet voor (nieuwe) PPS-onderzoeksprojecten. Voorstellen voor deze ‘inzetprojecten’ worden op inhoud besproken in de TKI-programmaraad. Hiervoor gebruikt TKI Watertechnologie een eigen format (Formulier projectidee TKI Watertechnologie). De TKI-programmaraad adviseert het TKI-bestuur om de voorgestelde inzetprojecten al dan niet vast te stellen en op te nemen in het TKI-programma.

Uw voorstellen voor TKI-inzetprojecten kunt u aanleveren bij de programmaraad, door het ingevulde format te mailen naar:

info@tkiwatertechnologie.nl

Wilt u een projectvoorstel voorleggen aan de programmaraad, dan gelden daarvoor in 2017 de volgende deadlines:

  • 17 januari
  • 28 maart
  • 13 juni
  • 20 september
  • 14 november

Aanvragen projecttoeslag 2017

TKI-projecttoeslag kan het hele jaar worden aangevraagd. Anders dan bij programmatoeslag moet u meteen bij de aanvraag ook de samenwerkingsovereenkomst meesturen die is afgesloten tussen uw onderzoeksorganisatie en de private partij die in het project investeert.

Projecten waarvoor TKI-projecttoeslag wordt aangevraagd, worden ook besproken in de TKI-programmaraad en vastgesteld door het TKI-bestuur. Wilt u projecttoeslag aanvragen, neem dan contact op met het TKI-programmabureau om afspraken te maken wanneer wat moet worden aangeleverd, door te mailen naar info@tkiwatertechnologie.nl.

Meer informatie?

Op onze website is te zien waar het TKI Watertechnologie zich mee bezig houdt, o.a. de thema’s en projecten.

Op de website van de RVO is actuele informatie te vinden over verschillende subsidiemogelijkheden, waaronder de TKI-regeling.