MIT-regeling

Met de MIT-regeling Topsector Water stimuleert het ministerie van Economische Zaken mkb-ondernemers om binnen de topsector samen te werken en te innoveren. Het doel is een verdubbeling van haar toegevoegde waarde en de export in 2020 door te werken aan vele internationale uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, waterschaarste, schoner transport en energieschaarste. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de MIT.

Cluster Watertechnologie
De watertechnologiesector is in staat om voor elke toepassing schoon water van de beste kwaliteit te leveren. De Nederlandse kennis en technologie om drink- en industriewater van het hoogste niveau te produceren, wordt wereldwijd toegepast en verkocht. Dit geldt ook voor onze kennis en technologie in het zuiveren en hergebruik van afvalwater.

  • Resource Efficiency; het zo zuinig mogelijk omgaan met grondstoffen en idealiter sluiten van meerdere kringlopen
  • Smart Water Systems; het inzetten van een scala van aanpalende technologieën (w.o. big data) om zo efficiënt en effectief mogelijk water(zuiverings)technologieën in te zetten.
  • Sustainable Delta Cities; integrale delta-aanpak

Vanaf 11 april 2017 kan het innovatieve MKB wederom een beroep doen op de MIT-subsidieregeling die wordt uitgevoerd door de RVO. De instrumentenkoffer bestaat vier instrumenten:

  • Kennisvouchers: kennis halen bij een kennisinstelling;
  • Adviesprojecten : kennis halen bij een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesbureau;
  • Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico’s en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject; en
  • R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten (open vanaf 3 juli 2017).

Voor meer informatie over de MIT-regeling en het indienen van een voorstel zie de website van RVO.

Contact
Maurice Luijten, maurice.luijten@rvo.nl
Liaison Officer Topsector Water
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland