TKI-regeling

Voor elk van de clusters binnen Topsector Water zijn Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) ingericht. Binnen het TKI Watertechnologie werken private partijen en kennisinstituten samen aan onderzoeksprojecten. Ondernemers die willen investeren in onderzoek en innovatie kunnen ondersteuning krijgen via één van de instellingen van het TKI Watertechnologie, of zelf een voorstel indienen met een kennisinstelling naar keuze.

TKI Watertechnologie
Onderstaande figuur geeft aan waar binnen de watertechnologiesector de kennisinstellingen zich ongeveer bevinden als het gaat om de fase in de productontwikkeling, van startend wetenschappelijk onderzoek tot aan markt transities. Via elk van deze instellingen kunt u een aanvraag voor TKI-toeslag indienen.

Versie4 Plaatje website TKIWT

Klik hieronder op de instelling naar keuze voor een korte toelichting en contactgegevens. Schroom niet contact op te nemen indien u vragen heeft of twijfelt of u de juist instelling benadert; de onderlinge samenwerking is groot en u wordt gemakkelijk doorverwezen naar de juiste instelling.

 

WER – CEW – DELTARES – KWR

 

NWO – STOWA – TTW – TNO – WETSUS

 

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het MKB-loket van de Kamer van Koophandel:

Tel: 088-585 2214
E-mail: mkbloket@tswater.nl